Konstruktiivinen oppimisteoria ja Seppo -osa 2

Eeva Myller
Eeva Myller
9.3.2021
Konstruktiivinen oppimisteoria ja Seppo -osa 2

Toisessa konstruktiivista oppimisteoriaa ja Seppoa käsittelevässä blogikirjoituksessa keskitymme tehtäviin. Tehtävät ovat pelin sydän, siksi ei ole yhdentekevää millaisia tehtäviä peliin sisällyttää. On hyvä tietää mitä tarkoitusta erilaiset tehtävätyypit palvelevat ja miettiä, miten niitä käyttää.


Tehtävät ovat oppimispelin sydän!

 

Niin sanottuna avoimena tehtävänä luovaa tehtävätyyppiä voi käyttää monella eri tavalla. MIeti vaikka valokuvaa vastauskeinona: pelaajat voivat esiemrkiksi ottaa kuvia, jotka osoittavat miten oppiaine on läsnä heidän jokapäiväisessä arjessaan. Mutta vastaus voi yhtä hyvin olla ideakartta tai prosessikaavio -käsin piirretty ja valokuvattu  tai jollain appilla tehty.

Video ja audio ovat erinomaisia keinoja selittämiseen ja vastausten laajentamiseen: niiden avulla voi esimerkiksi ideakartan selittää auki tarkemmin. Oppilaat voivat näytellä tilanteen ja videoida sen tai vaikka tallentaa asiantuntijahaastattelun. Kielten opiskeluun ja nuoremmille oppilaille video ja ääninauhoite ovat tehokkaita työkaluja, erityisesti kun oppijalla on mahdollisuus tallentaa vastaus omassa tahdissaan ja luokkahuoneen ulkopuolella. Ilman luokkahuoneen luomaa sosiaalista painetta moni isossa ryhmässä hiljaa pysyttelevä oppilas loistaa näissä tehtäviss. Luonnollisesti ei pidä myöskään unohtaa tekstivastausta, se avylla saa helposti tehtyä listoja ja yhteenvetoja, selitettyä ja kirjoitettua auki määritelmiä jne.

Monivalinta ja valintaruutu -tehtäviä voi käyttää aikaisemman tiedon testaamiseen, mutta myös uuden tiedon oppimiseen. Esimerkiksi oikein-väärin -kysymykset, erilaisten väittämien valitseminen ja oikeiden selitysten valistemiseen nämä tehtävätyypit sopivat erinomaisesti.

Puuttuva sana -tehtäviä voi käyttää esimerkiksi avainkäsitteiden nimeämiseen. Yhdistä parit -tehtävä sopii eri käsitteiden välisten suhteiden konkretisoimiseen. Toinen tapa käyttää sitä on yhdistää käsite selitykseen.

Uusin tehtävätyyppimme on luo ja kommentoi. Kuten luovissa tehtävissä, oppilaat voivat vastata tekstillä, kuvalla, videolla tai äänellä. Sen lisäksi he näkevät, mitä muut ovat vastanneet ja voivat kommentoida muiden vastauksia. Tehtävätyyppi on erinomainen tiedon jakamiseen ja sen yhdessä luomiseen. Uusi tehtävätyyppi tulee saataville keväällä 2021, jos haluat kokeilla sitä jo nyt, ota yhteyttä!

Ohjaajalla on tärkeä rooli oppimisen ohjaamisessa ja osein henkilö, joka tietää aiheesta eniten. Antamalla palautetta pelin edetessä opetteja pystyy vaikuttamaan oppimiseen. Palaute voi olla sekä ohjaavaa: "huomioi nämä ja nämä asiat!" sekä tukevaa: "Hyvää työtä! Jatka samaan malliin!".  Jos pelaaja on ymmärtänyt jotain väärin, on mahdollista pyytää häntä tekemään tehtävä uudestaan. Jos tehtävän vastaus on yksiselitteinen, automaattinen arviointi ja palaute ovat järkevä vaihto.


Toivomme, että nämä blogipostaukset auttavat sinua hahmottamaan paremmin Seppon pedagogiset hyödyt ja ehkä auttavat epäilijöitä ymnmärtämään, että pelillisyys hyödyttää myös luokkahuoneessa.