Mitä yhteistä on Seppolla ja konstruktivistisellä oppimiskäsityksellä?

Eeva Myller
Eeva Myller
8.2.2021
Mitä yhteistä on Seppolla ja konstruktivistisellä oppimiskäsityksellä?

Koska iso osa käyttäjistämme on opetusalalla, ajattelimme raottaa Seppon pedagogista hyötyä teille blogikirjoitusten muodossa. Eri osissa käsittelemme eri teorioita ja viitekehyksiä Seppon näkökulmasta ja toivomme tekstien auttavan käyttäjiämme hahmottamaan Seppon pedagogisia hyötyjä paremmin.


Tässä ensimmäisessä osassa Seppon Head of User Experience, Eeva käsittelee konstruktivistista oppimiskäsitystä ja linkittää sen esimerkiksi pelilautoihin ja tasoihin.


Konstruktivistisen oppimisteorian mukaan oppiminen tapahtuu rakentamalla uutta tietoa aiemman tiedon päälle. Oppimisessa on myös sosiaalinen ulottuvuus, sillä se tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Tietomme on yhdistelmä henkilökohtaisia kokemuksia ja opittuja asioita, ja siten yhteydessä jokapäiväiseen elämäämme ja ympäristöömme. Aito ympäristö voi auttaa oppijoita näkemään yhteydet sen ja oppimisen välillä. Seppossa live-kartat vievät oppijat tutustumaan ympäristöönsä. Silloin, kun aitoja ympäristöjä ei voida käyttää, 360° kuva-kartat ovat erinomainen vaihtoehto.

Hyvä tapa aloittaa oppiminen on ensin kartoittaa, mitä me jo tiedämme aiheesta. Hyödyntämällä tasoja voimme rakentaa vähitellen uutta tietoa vanhan päälle. Ensimmäisellä tasolla tehtävät voivat herättää, testata ja tarkentaa ennakkotietoja. Seuraavilla tasoilla pelaajat voivat saada uutta tietoa ja soveltaa sitä saadakseen taas uutta tietoa. Pelin lopussa voidaan tarkistaa, kuinka pelaajien ymmärrys aiheesta on muuttunut.

Toinen tapa käyttää tasoja on lisätä vaikeustasoa askel askeleelta. Tällä tavalla pelaajat voivat työskennellä läheisen kehityksen alueella: jos tehtävä on pelaajan kannalta liian helppoa, hän voi jo siirtyä seuraavalle tasolle. Toiselle pelaajalle vaikeustaso voi olla täysin sopiva alemmalla tasolla. 

Kun haluamme tutkia kohdetta monesta näkökulmasta, etsintätila on hyvä työkalu siihen. Pelissä voi olla enintään 10 pelilautaa. Jos yksi on omistettu johdannolle, yhdeksän muuta pelilautaa voivat kukin edustaa näkökulmaa: teema tai aihe monialaisessa oppimisessa. Kun oppilaalle antaa mahdollisuuden valita itselleen mielenkiintoiset näkölkulmat tai aiheet, lisää se motivaatiota.  Pelaajat voivat sitten pelin lopuksi kokoontua ja jakaa oppimansa. Näin oppimisesta tulee sosiaalista ja oppilaat voivat oppia toisiltaan.


Seuraavassa osassa tutkaillaan konstruktiivista oppimista Seppon tehtävien ja palautteen näkökulmasta, joten pysy kuulolla!


Categories