Paljon puhetta – nyt tarvitaan tekoja!

Riku Alkio
Riku Alkio
7.4.2015

Koulun on pakko ottaa tieto- ja viestintätekniikka vahvasti mukaan opiskelun ytimeen, jos haluamme tarjota kaikille nuorille samat menestymisen mahdollisuudet työelämässä.


Aivan mahtavaa, kerrassaan upeaa! Keskustelu uudenlaisesta oppimisesta käy kiivaana niin Facebookissa kuin lehtien mielipidesivuilla. Hienoa, että meillä puhutaan juuri oikeasta asiasta eli siitä, millaista oppimisen tulisi tulevaisuudessa olla. Samalla luonnollisesti puhutaan, millainen on se tulevaisuuden koulu, joka opettaa oikeita asioita – taitoja tai tietoja. Vaikuttaa vahvasti siltä, että olemme päässeet irti eipäs-juupas -vaiheesta oikeaan dialogiin. Toki keskustelupalstoille uskaltautuvat useimmiten ne, jotka ovat edistyksellisimpiä uuden teknologian kokeilijoita. Mutta pelkkä puhe ei riitä, nyt on tekojen aika. 

Jokaisen opettajan ja rehtorin tulisi miettiä, onko meillä varaa olla uudistamatta opetusta radikaalisti. Uusissa ops:ien perusteissa puhutaan tulevaisuuden taidoista. Termi on väärä – tulevaisuuden taidot ovat tämän päivän taitoja. Näitä taitoja tulee opettaa koulussa, jotta lapset ja nuoret olisivat tasavertaisessa asemassa keskenään, kun he lähtevät työelämään. 

Tutkimusten mukaan parhaat tvt-taidot on vähän alle parikymppisillä pojilla, jotka pelaavat kehittyneempiä sosiaalisia taitoja vaativia pelejä. Miten käy tyttöjen työmarkkinoilla, jos heidän tvt-taitonsa rajoittuvat whatsappin, instan ja facen käyttöön? Koulun on pakko ottaa tieto- ja viestintätekniikka vahvasti mukaan opiskelun ytimeen, jos haluamme tarjota kaikille nuorille samat menestymisen mahdollisuudet työelämässä. Koodaus ei ole tähän ratkaisu. Monipuolisten tvt-taitojen opetteleminen ja soveltaminen niin tiedonhakuun kuin uuden tiedon tuottamiseen on avain tasapuoliseen opetukseen. Yhteisöllisyys ei tästä kärsi vaan päinvastoin – yhteisöllinen tvt:n käyttö on tehokasta, hyödyllistä ja hauskaa!

On hyvä että puhutaan ja keskustellaan, mutta se ei riitä. Koulun on uskallettava ottaa rohkeita harppauksia eteenpäin. Helsingin statement uuden koulun rakentamiseksi on hieno linjanveto. Vantaa on kovaa vauhtia digitalisoimassa oppilaiden työvälineitä. Jyväskylä vie oppimisen ulos luokasta metsään ja muihin fyysisiin oppimisympäristöihin. Näin juuri pitääkin tehdä. Uutta teknologiaa pitää hyödyntää silloin, kun se edesauttaa oppimista. 

Mobiiliteknologialla on kaksi suurta tehtävää koulussa. Sen avulla oppiminen voidaan siirtää ulos koulusta menettämättä silti yhteisöllistä kokemusta. Yhteisöllisyys säilyy verkon välityksellä. Toinen asia, jota kovasti parhaillaan opiskellaan, on tablettien ja puhelimien työkaluarsenaalin käyttö sisällön tuottamiseksi. Videoita ja muuta visuaalista materiaalia on helppo tuottaa taskuun mahtuvalla teknologialla.