Pelit innostavat ammatillisella

Eeva Myller
Eeva Myller
17.3.2015

Kari Honkonen toimii verkkopedagogiikan kehittäjänä Keudassa. Siellä pelillisyys on nostettu yhdeksi keskeiseksi opetuksen kehittämisen tavaksi. Keudassa onkin toteutettu jo kymmeniä oppimispelejä, ja vastaanotto on ollut erittäin positiivinen.


Kari Honkonen toimii verkkopedagogiikan kehittäjänä Keudassa. Siellä pelillisyys on nostettu yhdeksi keskeiseksi opetuksen kehittämisen tavaksi. Keudassa onkin toteutettu jo kymmeniä oppimispelejä, ja vastaanotto on ollut erittäin positiivinen.

Kari kertoo innostuneesti kokemuksistaan SmartFeetin käytöstä. ”SmartFeet erinomainen väline tuoda pelillisyyttä opetukseen ja toimintaan. Pelin avulla oppimisesta tulee hauskaa ja opiskelijaa aktivoivaa. Ja mikä tärkeintä, silloin myös opitaan enemmän.” Pelillisyys onkin Karin mielestä erinomainen tapa motivoida ja innostaa opiskelijoita.

Pelejä on käytetty eri oppiaineissa sekä ryhmäytymisen tukemiseen ja koulun tiloihin tutustumiseen. Niitä on myös tehty eri teemojen ympärille. Opittavien asioiden lisäksi keskeisellä sijalla ovat sosiaalisuus ja vuorovaikutus kun tehtäviä ratkotaan ryhmissä. Myös ongelmanratkaisukyky sekä yksilöllisyyden ja luovuuden mahdollistaminen nousevat esille. “Samaan tehtävään saa mitä erilaisimpia ratkaisuja opiskelijoilta.”

Kari nostaa esille sen, että hyvissä peleissä hyödynnetään tabletin tai älypuhelimen ominaisuuksia ja sovelluksia monipuolisesti.

SmartFeetissä tehtävistä saa helposti monimediaisia ja niissä voi käyttää sovellusten lisäksi videoita, ääntä, kuvaa ja linkkejä verkkosivuille. Opiskelijoiden palauttama ratkaisu voi olla vaikkapa sarjakuva, joka on tehty tabletin sarjakuvasovelluksella.

Leikkimielisyys ja hauskuus toistuvat puheessa useasti. Tiukkaa asiaa ja luovaa ongelmanratkaisua vaativien tehtävien lisäksi pelissä on hyvä olla keventäviä hupitehtäviä. Myös kiehtovalla tarinalla on oma roolinsa. Viihdyttävyys ei kuitenkaan ole itseisarvo vaan tärkeämpää on pelin kyky osallistaa ja sitouttaa opiskelijoita. Pelinjohtajalle saattaa tulla kiire arvioida ratkaisuja kun peli vie opiskelijat mukanaan ja heti saatu palaute innostaa yrittämään entistä enemmän. ”Lisää tällaista!” on ollut opiskelijoiden palaute.

Pelillisyyttä on hyödynnetty Keudassa laajemminkin. Esimerkiksi hanketuloksista on saatu mieleenpainuvia tekemällä niistä peli, ja opettajien koulutus on pelillistetty osaamismerkkien (badge) avulla. Karin mielestä pelillistäminen onnistuu, kun määritetään tavoitteet sille, mitä pelillä halutaan saavuttaa. Tulevaisuudessa pelien merkitys tulee kasvamaan, ja jo nyt monet yritykset käyttävät pelillisyyttä työntekijöiden motivoimiseen. Pelit ovat osa elämää, toteaa haastateltavamme loppuun.