Vastaisku Koronalle - Exit-strategia pelillistäen

Riku Alkio
Riku Alkio
26.5.2020
Vastaisku Koronalle - Exit-strategia pelillistäen

Oikean tiekartan laatiminen ulos koronakriisistä on tärkeää. Joko se on teidän yrityksessänne tehty? Oletteko miettineet, miten se viestitään työntekijöille? Pelillisyys on oivallinen tapa viestiä yrityksen sisällä, mitä Uusi Normaali tarkoittaa juuri teille.


Korjaa vahingot ja nouse vahvempana

Näkymätön vihollinen on iskenyt – ja kovaa. Iskujen jäljet näkyvät vielä pitkään, mutta jokaisen yrityksen on katsottavat nopeasti eteenpäin. Kuten tiedetään, kriisi on aina myös uusi mahdollisuus. Näin olemme sen nähneet myös omassa yrityksessämme.

Covid-19 on järkyttänyt poikkeuksellisen monia asioita yrityksissä. Työntekijöiden niin fyysistä kuin henkistäkin turvallisuudentunnetta on järkytetty. Tunne turvallisuudesta on saatava käytännön toimenpiteillä palautettua, kun akuutti kriisivaihe on ohi. Onneksi selkeät käytännöt ja ohjeet auttavat tähän.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä, mutta ne ovat suhteellisen helppo asia hoitaa käytännön järjestelyillä. Astetta vaikeampaa on analysoida, miten yrityksen markkinatilanne on muuttunut. Onko tuotteella edelleen kysyntää, pitääkö tarjontaa kohdistaa vastaamaan markkinoiden muutosta? Miten ylipäätään voi tietää, mihin pitää panostaa? Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut ja muutokseen pitää pystyä reagoimaan.  Lista analysoitavista ja mietittävistä asioista on pitkä: kilpailutilanne, yrityksen toimintakulttuuri, arvot, johtajuus, työntekijöiden hyvinvointi, koko tuotantoketjun muutos. Jotta kriisistä päästään eteenpäin, on syytä luoda lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelma. Muutoksesta tulee myös kommunikoida kaikille työntekijöille.

Asioiden priorisointi ja strategian kirkkaus ovat nyt päätöksenteon ytimessä.

Hyvin monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (kts. esim.  https://hbr.org/2020/05/how-ceos-can-lead-selflessly-through-a-crisis)  yrityksen johtoa kehotetaan olemaan poikkeuksellisen läpinäkyviä ja avoimia päätöksenteon perusteista. Päätöksentekoa vaikeuttaa kuitenkin se, että ilmassa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Yrityksen johdon on tärkeä kerätä kahden viime kuukauden kokemuksia työntekijöiltä ja koostaa niistä kokonaiskuva tilanteesta. Kaksisuuntaisen kommunikaation merkitys korostuu kriisiaikoina. Vaikka monissa yrityksissä lomautukset ovat muuttaneet työilmapiiriä, aktiivisesti töissä olevien sitouttaminen ja palkitseminen vie asioita selkeästi eteenpäin. Vuoropuhelu johdon ja työntekijöiden välillä on kiistattoman tärkeää, sille pitää löytää luonteva ja aidosti kaksisuuntainen kanava.

Etätöiden aikana Teams ja muut videokommunikaatiotyökalut ovat tulleet osaksi arkea. Ne eivät kuitenkaan toimi tasapuoliseen kommunikaation toteuttamiseen. Tiedämme hyvin, että videokokouksissa ovat äänessä ekstrovertit ja muutenkin helposti tilaa ottavat henkilöt. Uudessa tilanteessa kannattaa siis hyödyntää myös uusia työntekijöiden tasavertaisuutta ja innovatiivisuutta tukevia metodeita.

Pelillisyys on oivallinen väline uusien innovaatioiden ja käytänteiden esiin nostamiseen.

Monet opettajat ovat kertoneet, että pelillisyyttä hyödyntämällä normaalisti hiljaiset ja syrjään vetäytyvät opiskelijat ovat nousseet selkeästi seuraavalle tasolle luovuudessa ja tuottavuudessa.  Samat huomiot pätevät myös työntekijöiden suhteen. Kokemuksemme mukaan pelillisyys toimii niin yksilötasolla kuin tiimien sisällä toteutettuna. Peli tarjoaa turvallisen ja motivoivan tavan asioiden innovointiin ja analysointiin. Se mahdollistaa tasavertaisen tavan käsitellä juuri teidän yrityksenne asioita ja mikä parasta pelillisyys mahdollistaa kaksisuuntaisen ja luontevan viestinnän yrityksen johdon sekä työntekijöiden välillä.

Lue lisää, minkälaisia ratkaisuja meillä Seppossa on yritysten koulutustarpeisiin: seppo.io/business.