Gamifikace - co si pod tím představit a příklady, jak ji co nejefektivněji využít

Auteur: Santeri Jaakkola, Seppo's Head of Training and Game Producer

Mnozí si myslí, že gamifikace spočívá jen v zábavě a hře, ale ve skutečnosti tomu tak není. Obecně funguje gamifikace jako prostředek k motivaci a aktivnějšímu zapojení jednotlivců i skupin nebo jako nástroj k zefektivnění různých procesů či k dosahování nastavených cílů. Zábavné prvky jsou milým zpestřením, ale většinou nejsou hlavním cílem gamifikovaných aktivit. m

Principy gamifikace se hojně využívají např. v marketingu (".. a body sbíráte?"). Stále více společností se zajímá o gamifikaci a o výhody s ní spojené, proto se v pracovním životě využívá stále častěji.

Ale co vlastně termín gamifikace znamená? Proč je stále populárnější a jak ji využít v praxi? Na zmíněné otázky vám rádi odpovíme v tomto článku.

Co je gamifikace?

Zřejmě nejjednodušeji lze gamifikaci charakterizovat slovy: různé činnosti lze pojímat tak, aby připomínaly hry. Konkrétněji řečeno, praktiky a prvky známé z her se používají v různých prostředích s cílem naučit se něco nového nebo s cílem působit určitým způsobem na jednotlivce či skupinu.

Podle formálnější definice se jedná o přístup k širšímu procesu, kdy jakákoliv činnost, produkt, služba nebo organizace jsou přetransformovány takovým způsobem, aby vyvolaly stejně pozitivní zážitek či intenzivní zkušenost jako hry. Cílem je nastartovat změny jak v samotném myšlení jednotlivců, tak i v jejich chování.¹

Hry inspirovaly člověka po staletí a dodnes v nás probouzejí silné emoce. Všude kolem se setkáváme s videohrami, karetními i deskovými hrami nebo s různými druhy sportovních her a soutěží. Samotným videohrám se věnuje až 40 % světové populace.²

Pokud zahrneme také diváky různých televizních pořadů, jako např. Chcete být milionářem? nebo jiných kvízů, celkový počet "hráčů" se výrazně zvýší. Je snad přirozené, aby někdo z pohodlí gauče sledoval kvíz a nesnažil se přitom uhodnout správnou odpověď? 

Hlavní rozdíl mezi gamifikací a hrami spočívá v tom, že náplní her je pobavit, zatímco gamifikace má předem stanovený účel. Nejde tedy o totéž, i když v obou případech se používají stejné prvky, jako je vyprávění příběhů, sbírání bodů a nebo plnění úkolů nebo misí.

„Gamifikovaná“ činnost je pro lidskou společnost velmi typická. Gamifikaci lze využívat u všech věkových kategorií v mnoha prostředích. Důležitý je pouze obsah a cíle „hry“.

V marketingu, kde se zřetelně projevila její síla, se gamifikace stala nedílnou součástí praxe; příkladem jsou různé bonusové programy či různé úrovně věrnostních aktivit, kdy sami zákazníci  aktivněji přispívají k naplnění marketingových cílů.

Gamifikace je vždy spojena s konkrétním záměrem. Velmi často jde např. o záměr zpestřit proces učení a lépe a efektivněji naučit danou cílovou skupinu něco nového. Zábava může být jedním z prvků gamifikace, ne však jejím hlavním cílem.

Gamifikace aktivně zapojuje člověka do učení, jednostranný proces učení tedy díky ní nabývá interaktivní rozměr. Například hra Pokémon Go je brilantním příkladem, kdy gamifikace přivedla děti, mládež i dospělé k aktivnímu pohybu.

Gamifikace odměňuje hráče za pokrok a dosahování cílů. Lidé si často podobně počínají i v každodenním životě. O víkendu si dají za odměnu něco dobrého na zub, dítě třeba dostane kapesné za pomoc v domácnosti. 

Gamifikace sama o sobě tedy není žádnou novinkou. Změnily se jen prostředky. Technologie dnes nabízí zcela nové možnosti pro gamifikaci vlastních aktivit a vlastního obsahu.

Gamifikace v práci

Gamifikace se používá v různých oblastech pracovního života. Ideálně se hodí pro firmy, které chtějí motivovat své zaměstnance a dělat věci novým a inspirujícím způsobem. Obvykle se setkává s vřelým ohlasem, protože hry jsou u zaměstnanců spojeny s pozitivními zážitky.

Samozřejmě, můžete se zaměstnanců zeptat, co si myslí a jakým způsobem se nejraději učí. Gamifikace otevírá dveře k novým nápadům. Abychom se zdokonalili v něčem novém, potřebujeme chuť a elán k učení. Pokud chceme cokoli úspěšně změnit k lepšímu, potřebujeme, aby všichni v organizaci byli na stejné lodi. Pomocí gamifikace můžeme také zvyšovat motivaci, například formou soutěže.

Jak se gamifikace promítá do pracovního života? Společnosti ji využívají mnoha způsoby: při nástupu nových zaměstnanců, ke zpříjemnění rutinních pracovních činnosti, při poznávání nových kolegů, představování nových pracovních nástrojů, seznámení se s vlastními produkty a službami, ke zefektivňování různých procesů, při team-buildingových aktivitách nebo při implementaci nové strategie.

Příkladem jednoduchého uplatnění gamifikace je zajímavější prezentace v PowerPointu s aktivačními prvky. Během ní můžou být posluchači motivováni originálním způsobem, aby se interaktivně zapojili do diskuse. Jde o revoluční posun vpřed oproti tradičním, často nezáživným, monologickým přednáškám. Nakolik účinně se herní praktiky uplatní na pracovišti, záleží čistě na fantazii a kreativitě.

Výhody gamifikace pro podniky

Gamifikace je stále populárnější a není divu, že tomu tak je. V čem spočívají její výhody? Za prvé, umožňuje učit se novým způsobem, který je vnímán jako mnohem zajímavější a více inspirativní. Vzbuzuje pozitivní "WOW efekt", určitý magický okamžik, kdy pociťujeme příjemné překvapení. Nabízí dobrý výchozí bod pro různé pracovní situace.

Jednou z hlavních výhod gamifikace je také to, že si každý musí při hře počínat aktivně. Hráči pracují s působivými paměťovými stopami: úkolem může být např. přepracovat firemní hodnoty do podoby rapu nebo básně. Věřte, že tímto způsobem si je zapamatují mnohem snáze, než kdyby je slyšeli na přednášce.

Hráči dostávají neustále zpětnou vazbu o svém počínání, a tím jsou také efektivně pobízeni k pokračování ve hře. Rovněž zde tedy probíhá interakce. Tímto způsobem může gamifikace zvyšovat motivaci a také vést k novým nápadům. Gamifikace je zkrátka efektivní způsob, jak se naučit něco nového.

Zaměstnavatel může využít gamifikaci hned na začátku pracovního poměru, např. v případě, že nabíráme mnoha nových zaměstnanců najednou,  gamifikace usnadňuje a urychluje jejich nástupní proces a zaškolení. Zároveň nadřízeni a kolegové ušetří vlastní čas, vidí totiž pokrok u každého účastníka hry a jsou schopni poskytnout zpětnou vazbu, kdykoli je třeba.

Jedním z nejvýznamnějších rysů gamifikace je, že zviditelní váš pokrok a vývoj. Posun ve hře lze ukázat například pomocí bodů nebo úrovní (Level up, Gratulujeme!); v nejjednodušším případě pak vizuálně tím, že nedokončené body úkolu změní barvu nebo tvar. Když jsou vaše počiny a úspěch vizuálně znázorněny, budete mít nadále motivaci pokračovat.

V gamifikaci lze použít též vyprávěné příběhy, např. vžít se do jiné role (třeba zákazníka nebo nějaké fiktivní postavy) a řešit problémy ostatních. Tím probouzíme empatii a rozvíjíme potřebné dovednosti k řešení problemů, pokud hráči plní herní úkoly ve skupinách, rozvíjí to i jejich sociální dovednosti. Gamifikace ponechává prostor pro kreativitu: platforma Seppo například umožňuje uspořádat hru pod širým nebem (třeba na styl "bojovky" nebo soutěže "Amazing race"), nadýchat se čerstvého vzduchu a osvěžit si mysl. Ani v případě, že hráči plní úkoly samostatně, nemusí být komunikace během hry jednostranná; pomocí videa, zvuku či obrázků docílíme interaktivního charakteru.

Výhody gamifikace v kostce:

  • interakce – zpětná vazba, která inspiruje k pokračování
  • aktivní účast zaručuje silnou paměťovou stopu
  • nový efektivní a inspirující způsob učení
  • pozitivní vliv na image zaměstnavatele
  • zvýšená motivace na základě viditelného vlastního pokroku a vývoje
  • agilní způsob výuky a školení

Účinnost gamifikace spočívá ve vzrušení, interakci, pocitech úspěchu a kompetence.

Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho na sociálních sítích a dejte ostatním vědět, o čem je gamifikace!


Zdroje:

1. Gamification - Hamari - - Major Reference Works - Wiley Online Library

2. Gaming: Study reveals how much of the global population now plays video games | GiveMeSport

3. Pelillistäminen tuo lisäpotkua työhön ja elämään | TEK

Chcete se dozvědět více o gamifikaci a platformě Seppo?

Kontaktujte naši obchodní manažerku Kateřinu Eskelinen - Enable JavaScript to view protected content., tel: +358 40 528 4828.