Spelgebaseerd leren

Spelgebaseerd leren is een leuke en boeiende ervaring voor iedereen, van kleuterschool tot bedrijfstrainingen. Spellen combineren teamwerk en het gebruik van iemands vaardigheden en kennis om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Door taken uit te voeren, punten te verdienen en directe feedback te ontvangen, worden leerlingen aangemoedigd om nieuwe prestaties na te streven. Op zijn best kan een spel de spelers op een dieper niveau beïnvloeden, waardoor ze het onderwerp beter begrijpen dan dit bij een reguliere les in de klas ooit mogelijk zou zijn.

Voordelen van spelgebaseerd leren

Spelgebaseerd leren in moderne contexten.

Spelgebaseerde leertools verbreden het bereik van antwoordtechnieken. Veel studenten zijn native gebruikers van mobiele apparaten en ze zijn zeer goed in staat om te communiceren met apparaten zoals tablets en smartphones. Daarom is het belangrijk dat docenten deze tools toepassen voor leerdoeleinden.

Technologie maakt verschillende antwoorden mogelijk.

Bij spelgebaseerd leren maakt technologie het mogelijk om taken uit te voeren door gebruik te maken van de applicaties van mobiele apparaten, zoals camera, voicerecorder en fotobewerkingstools. In plaats van tekst kunnen leerlingen hun antwoorden inleveren met een foto-, video- of geluidsopname. Het mogelijk maken van verschillende manieren om kennis te tonen biedt gelijke kansen op succes voor leerlingen met leerproblemen.

Spelgebaseerd leren met Seppo.

Seppo is een spelgebaseerd leermiddel dat zich aanpast aan verschillende leerbehoeften en wensen. Opvoeders kunnen een spel maken dat geschikt is voor de bijzondere omstandigheden van zijn of haar eigen leerlingen. Een goed spel daagt de spelers op de juiste wijze uit. Te gemakkelijke taken zijn saai, terwijl te moeilijke taken de spelers ontmoedigen.

Erken verschillende leerstijlen.

Verschillende antwoordmethoden zoals mindmaps, tekeningen, strips en andere toepassingen zijn eenvoudig toe te passen in Seppo-spellen. Leraren kunnen het spel zo ontwerpen dat de leerlingen die normaal niet de grootste sterren van de klas zijn, kans maken het spel te winnen.
Het bouwen van een lesplan rondom spellen daagt ook de leraar uit om het onderwerp vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Het instrueren en uitvoeren van een leerspel is meeslepend en leuk, en helpt de docent om contact te maken met zijn/haar studenten.

Let's play?

Probeer Seppo nu!

Probeer het 30 dagen gratis