Leer met spelletjes

De steeds grotere onzekerheid en complexiteit van de wereld om ons heen vraagt om nieuwe benaderingen van lesgeven. Oude, lineaire onderwijsmethoden worden steeds inefficiënter, waardoor studenten niet kunnen voorbereid op voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Voordelen van lesgeven met spellen

Aanpassen aan nieuwe lesmethoden

Lesgeven met spellen is een methode die een uitstekend medium is om gezochte kwaliteiten zoals flexibiliteit en aanpassingsvermogen, informatie- en technologiegeletterdheid, communicatieve vaardigheden, leiderschap, proactiviteit en cultureel bewustzijn te benadrukken.

Lesgeven met spellen ontwikkelt vaardigheden voor de 21e eeuw

Educatieve spellen zijn een uitstekende manier om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, waaronder probleemoplossing, creativiteit en verbeeldingskracht, samenwerking en teamwork en kritisch denken. In een spel werken teams van studenten samen om een uitdagende reeks taken op te lossen. Door hun verbeeldingskracht toe te passen, kunnen ze het plezier ervaren van het samen creëren en vernieuwen van onverwachte oplossingen voor echte problemen. Het ervaren van het onderwerp in een authentieke omgeving legt context en causaliteit vast waardoor studenten het kunnen observeren en bekritiseren op een manier die niet mogelijk is in tweedimensionale klassituaties.

Spellen helpen geheugensporen te kerven

Het toepassen van spellen bij het leren combineert ervaringsgericht, projectmatig leren en het gebruik van technologie in een echte omgeving. Spellen kunnen een sterk, fascinerend achtergrondverhaal en beelden bevatten die de leerlingen onderdompelen in een denkbeeldige wereld. Dit helpt om een situatie te schetsen voor het simuleren van een grote verscheidenheid aan verschijnselen en onderwerpen. Iets uit de eerste hand ervaren, in plaats van er alleen maar over verteld worden, verdiept het leren en creëert een sterk geheugenspoor. 

Multidimensionale leerervaringen met Seppo

Seppo's spelpedagogie is gebaseerd op het lesgeven op een manier die studenten inspireert en motiveert.Seppo-spellen brengen spelers naar buiten en in beweging, wat de zintuigen stimuleert en gedachten laat stromen. Met Seppo kunnen docenten een driedimensionaal leertraject creëren waar studenten enthousiast aan beginnen.

Ready to play?

Gratis inschrijven