Case-esimerkki - Uuden strategian lanseeraus

"Strategiapelistä oltiin todella innoissaan, ja luomme parhaillaan seuraavaa peliä toiselle liiketoimintayksikölle." - HR Manager isosta IT-yrityksestä

Asiakas: 

Suuri 5000 työntekijän IT-yritys 


Strategiapelin tavoitteet:

  1. Auttaa työntekijöitä ymmärtämään kokonaiskuva "Miksi teemme tätä?"
  2. Pienentää työntekijöiden ja johdon välistä kuilua
  3. Luoda henkilökohtainen side strategisten teemojen ja oman työn välille

Yritystarve?

180 päällikköä tarvitsivat johdonmukaisen keinon viestiä 2000 asiakaspalveluhenkilölle uudesta strategiasta. Työntekijöiden omaan työhön liittyvät tavoitteet olivat selviä, mutta heiltä puuttui yhteys suurempaan kokonaisstrategiaan. 


Mitä tehtiin?

Seppo ja yritys loivat strategiapelin, jonka tiiminvetäjät peluuttivat tiimipalavereissa henkilöstölle. Pelin kysymykset yhdistivät strategian henkilöstön työhön hauskalla tavalla. Pelaajat saattoivat käyttää luovuuttaan vastatessaan kysymyksiin lyhyin videoin, äänitiedostoin, kuvin ja tekstimuotoisesti kännyköillään. 


Mitä saavutettiin?

Peli auttoi tiiminvetäjiä viestimään strategiasta yhtenäisellä ja hauskalla tavalla. Hauska toteutustapa yhdisttynä oikeisiin työtilanteisiin motivoi työntekijöitä. Sisäinen viestintä sai myöhempää käyttöä varten pelissä tuotettuja video-, ja muita materiaaleja.  

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin autamme sinua onnistumaan!