"Tutut asiat näyttäytyvät uudessa valossa pelin avulla"

Pelillisyys lisää potkua ja muistettavuutta henkilöstökoulutuksiin ja -tapahtumiin.

Seppo on helppokäyttöinen online-työkalu, jolla kuka tahansa voi pelillistää esimerkiksi virkistyspäiviä, koulutuksia ja tilaisuuksia. Seppo muuttaa uuden työntekijän perehdytyksen, strategiapäivät, tai pakollisen järjestelmäkoulutuksen interaktiiviseksi ja hauskaksi tapahtumaksi.

  • Rakenna osallistavaa yrityskulttuuria
  • Paranna työntekijöiden taitoja ja aktiivisuutta
  • Lisää yhteistyötä
  • Tuo konkretiaa vaikeisiin konsepteihin

Uusi strategia jalkautuu käytäntöön paljon paremmin, kun siihen tutustutaan oman työn kautta leikkisästi. Pelin avulla myös tavoitteet on helppo tehdä ymmärrettävämmäksi, ilman turhaa paineistusta. Tututkin asiat saavat uuden näkökulman pelillä.

Case-esimerkki - Uuden strategian lanseeraus

"Strategiapelistä oltiin todella innoissaan, ja luomme parhaillaan seuraavaa peliä toiselle liiketoimintayksikölle." - HR Manager isosta IT-yrityksestä

Asiakas: 

Suuri 5000 työntekijän IT-yritys 


Strategiapelin tavoitteet:

  1. Auttaa työntekijöitä ymmärtämään kokonaiskuva "Miksi teemme tätä?"
  2. Pienentää työntekijöiden ja johdon välistä kuilua
  3. Luoda henkilökohtainen side strategisten teemojen ja oman työn välille

Yritystarve?

180 päällikköä tarvitsivat johdonmukaisen keinon viestiä 2000 asiakaspalveluhenkilölle uudesta strategiasta.

Työntekijöiden omaan työhön liittyvät tavoitteet olivat selviä, mutta heiltä puuttui yhteys suurempaan kokonaisstrategiaan. 


Mitä tehtiin?

Seppo ja yritys loivat strategiapelin, jonka tiiminvetäjät peluuttivat tiimipalavereissa henkilöstölle.

Pelin kysymykset yhdistivät strategian henkilöstön työhön hauskalla tavalla. Pelaajat saattoivat käyttää luovuuttaan vastatessaan kysymyksiin lyhyin videoin, äänitiedostoin, kuvin ja tekstimuotoisesti kännyköillään. 


Mitä saavutettiin?

Peli auttoi tiiminvetäjiä viestimään strategiasta yhtenäisellä ja hauskalla tavalla. Hauska toteutustapa yhdistettynä oikeisiin työtilanteisiin motivoi työntekijöitä. Sisäinen viestintä sai pelimateriaalit myöhempää käyttöä varten.

Kiinnostuitko pelillisyyden hyödyntämisestä?

Haluatko lisää tietoa?

Pelillisyys toimii monenlaisiin tarkoituksiin.

Lue lisää pelillisyydestä töissä.