Referenties

Wij zochten naar een manier waarbij collega’s in beweging zouden komen en niet alleen informatie toegezonden krijgen en op een interactieve wijze kennis toe gingen passen.

De Berkenschutse
De Berkenschutse
Centrum voor Onderwijsexpertise

Op donderdag 14 oktober 2021 gebeurde er iets opmerkelijks op de campus van De Berkenschutse. Het personeel rende van de ene naar de andere locatie met een mobiele telefoon in de hand. Lees hoe de regiegroep ICT hun studiedag over cybersecurity veranderde in een game. Ze veranderden de campus van De Berkenschutse in een live gameboard.

Beschrijving van De Berkenschutse

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een brede onderwijsbehoefte in het Noord Brabantse Heeze. Ruim 650 leerlingen uit de wijde regio worden in alle leerroutes op een mooie locatie in een bosrijke omgeving begeleid. In de leeftijdscategorie van kleuter tot jongvolwassene binnen de drie uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid & vervolgonderwijs. De begeleiding gebeurt met oog voor het kind, veel aandacht en vanuit expertise. Het team van De Berkenschutse bestaat uit ruim 300 medewerkers in uiteenlopende rollen zoals klassenpersoneel en onderwijsondersteunende diensten.

Dit vanuit de visie: “De Berkenschutse levert een bijdrage aan het meest passende onderwijs voor leerlingen, door onze unieke expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen.”

Wat was het doel van de plenaire studiedag?

Het onderwerp van de studiedag was privacy en beveiliging, vaak samengevat als cyber security. Het doel was de kennis en de bewustwording over dit onderwerp te activeren en waar nodig te vergroten voor alle medewerkers binnen de school.

Hoe kwamen jullie op het idee om de studiedag in een gamevorm te gieten?

We zochten met de regiogroep ICT naar een combinatie van vorm, inhoud, fun en beweging. Plenaire studiedagen zijn vaak nog erg traditioneel en statisch, we hebben een professionaliseringscarrousel en andere vormen waarbij de dit al doorbreken. Echter hebben we nog geen actieve werkvorm gehad. Wij zochten naar een manier waarbij collega’s juist in beweging zouden komen en niet alleen informatie toegezonden krijgen, maar juist op een interactieve wijze kennis toe gingen passen.

Glenys zag als ICT-promotor tegelijk een kans om alle collega’s op een unieke manier kennis te laten maken met een onderwijsinnovatie als Seppo. En met succes, Seppo wordt al op diverse manieren ingezet, maar daar later meer over.

Hoe kwamen jullie bij Seppo terecht?

We hadden al eens gehoord over Seppo en gamification in het onderwijs op een inspiratiedag van Sander van Acht. https://www.flooow.nl/studiedagen/keynote-inspiratiereis/ Toen Glenys op een onderwijsbeurs Jelle Kabbes van Seppo tegenkwam vielen de puzzelstukjes op hun plek. We zagen het al voor ons hoe we met Seppo onze campus om konden toveren in een interactief gameboard. Lekker actief in de buitenlucht, samen met je collega’s op avontuur. Leren, ontdekken, filmpjes opnemen en insturen. Fun en inhoud! Niet alleen informatie ontvangen, maar ook delen en toepassen.

Hoe begin je met een studiedag om te bouwen in game?

We zijn natuurlijk begonnen bij de inhoud. Wat is ons doel? Welke kennis willen we overdragen? Toen we ons curriculum helder hadden zijn we gaan kijken naar de vorm. Seppo kwam weer met een hele andere invalshoek: Wat wil je dat de speler heeft ervaren in de game? Welke leerervaring gaan je collega’s nooit meer vergeten? Welke interacties gaan leiden tot ludieke anekdotes die nog jaren rond zullen gaan binnen De Berkenschutse?

Na de verkennende sessies zijn we onder begeleiding van Seppo een gameplan gaan bouwen. Heel leuk om bij de voorbereiding van een studiedag het ineens te hebben over scripts, scenario’s, levels en gamestories!!

Wat was jullie gamestory?

Onze gamestory was gebaseerd op deze nep phishing mail die we eerder binnen onze organisatie hebben verstuurd:

“Het was een bericht in de kantlijn op maandagochtend 1 februari 2021: “Sophie heeft Indeling studiedag met u gedeeld”. De gevolgen hadden zo maar desastreus kunnen zijn.”

Cyber Security is niet iets voor ICT-medewerkers. Iedereen moet die kennis hebben, maar om die kennis en alle regels nou op een PDF op het intranet te zetten is niet effectief.

 

Met welke interacties hebben jullie de game werkelijkheidsgetrouw weten te maken?

Hier hebben wij zo ontzettend veel lol aan beleefd als organiserende regiegroep. Het uitdenken van levensechte, alledaagse situaties die herkenbaar zijn voor iedere docent is ontzettend leuk! Denk aan vertrouwelijke documenten achterlaten op een kopieermachine, een verlaten lokaal met het leerling-volgsysteem nog open op het digibord, social media posts waarbij de echte opmerkzame collega’s een datalek konden herkennen. Alles natuurlijk met fictieve informatie hè!

Wat leverde deze interacties op?

Talloze foto’s en video’s waarin de juiste threats werden herkend, uitgelegd en gecorrigeerd. En dat alles was met een grote lach en de nodige hilariteit. Deze leerervaring gaat ze nog lang bijblijven! En één van de interacties heeft een anekdote opgeleverd die nog lang zal rond blijven gaan op de Berkenschutse. De collega’s werden op een zeker moment gebeld met het verzoek om het adres van Glenys door te geven, het was “dringend”. Sommigen doorzagen de poging tot uitlokking niet en deelden deze gevoelige informatie met een derde. Het zorgde voor gejuich aan onze kant want ze waren toch in ons vooropgezette plannetje getrapt.

Wat vonden jullie collega’s van de studiedag game?

We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen. Waar er voorheen collega’s aan het einde van een studiedag geen energie meer over hadden en direct na afloop naar huis gingen, waren er nu teams die van geen ophouden wilden weten. Ze moesten en zouden de game volledig uitspelen.

Omdat we door corona de groepen hadden opgesplitst in 4 teams, hadden we voldoende tijd direct feedback te geven aan collega’s. Er was heel veel interactie tussen ons en de spelers en het mooie was dat iedereen continu in beweging was, met een grote glimlach op het gezicht.

We raden iedereen aan om een studiedag game af te sluiten met een fysieke prijsuitreiking. Wij hebben dat gedaan met een gouden, zilveren en bronzen floppydisk!

Waar moet je rekening mee houden bij deze vorm van de studiedag?

Zorg dat je een kartrekker hebt binnen de werkgroep en dat de werkgroep samen is gesteld uit collega’s met diverse kwaliteiten. Een game produceren vergt tijd, organisatie, structuur en planning, maar vraagt ook om creativiteit, denken in mogelijkheden en kansen en leunt ook op praktische doeners. 

En zorg voor wat lekkers voor het team in de control room maar ook de collega’s die op de locaties ondersteunden, bij ons waren dat appelflappen van stoeptegel formaat, dat bleek erg bevorderlijk voor de sfeer! Aldus Xander.

Zorg dat je voldoende tijd hebt om hier gezamenlijk aan te werken, daarin ontstaan de beste ideeën. Je hebt ook tijd nodig om tot een gameplan te komen en dit helemaal uit te denken. Onze belangrijkste tip aan andere werkgroepen die dit ook zouden willen gaan doen: zorg dat de deadlines worden nagekomen en dat er één iemand daarop toeziet. Zo kun je ruimschoots op tijd de game testen en verbeteren en heb je geen stress over het “live” gaan van de game.

Xander onderstreept de effectiviteit van deze bijzondere studiedag enkele keren met de uitspraak “De tijd die wij in deze studiedag game hebben gestoken was het dubbel en dwars waard!”

Wat leverde de studiedag game jullie als werkgroep op?

Een hele onverwachte, maar zeer waardevolle opbrengst is dat wij als regiegroep ICT dichter bij elkaar zijn gekomen. We hebben heel nauw samengewerkt binnen een gameproject, iets wat ons volledig vreemd was. In nieuwe situaties komen er weer andere kwaliteiten bovendrijven die heel nuttig zijn binnen een team. Het vraagt om creativiteit, flexibiliteit, voorstellingsvermogen en improvisatie. De synergie die dan ontstaat leidt weer tot spontane ingevingen zoals de toegangscodes tot de game te printen op een oude floppydisk en het uitreiken van de drie floppydisks.

Wat kan er in jullie optiek in een game worden gegoten met Seppo?

“Alles!” aldus Xander en Glenys. Met onze ervaring kunnen wij nu zelfstandig games creëren. Of het nu gaat om een activerende gymles, het inwerken van nieuwe collega’s, de noodzaak tot verbouwen zichtbaar maken aan de gemeenteraad. Als didactici hebben we nu een tool in handen waarmee we altijd ons doel op een originele, spraakmakende en activerende vorm kunnen geven.


Ook een creatief idee om je studiedag dit jaar heel anders aan te pakken? Neem contact op met