Tarinat

Seppo helpottaa ryhmäytymistä

Pauliina Lankinen
Pauliina Lankinen
Biotekniikan yliopistonlehtori, Helsingin Yliopisto

Olemme käyttäneet seppoa erityisesti fuksien perehdyttämisjaksoilla. Viikin kampus on laaja, ja tutustuttaaksemme uudet opiskelijat paitsi toisiinsa myös tiloihin ja täällä toimijoihin, loimme seppoon Viikin kampusseikkailun! 

Opiskelijat kiersivät pienryhmissä ympäri Viikkiä ja ratkoivat eri pisteillä tehtäviä valokuvin ja haastatteluin. Yhdellä rastilla piti tutustua oman alan professoriin, mikä madalsi kynnystä kontaktin luomiseen. Pelillisyys ja leikki lisäsivät rohkeutta toimia sosiaalisesti.

Parasta seppossa on mielestäni, että se lisää opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Ryhmän pitää itse organisoitua ja ottaa vastuuta onnistumisesta. Hyppääminen uuteen ja vieraaseen yliopistomaailmaan on ollut fukseille seppon ansiosta iloinen ja yhteisöllinen kokemus.