75% lukiolaisista ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista haluaisi liikkua enemmän opintopäivien aikana

75% lukiolaisista ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista haluaisi liikkua enemmän opintopäivien aikana

Tänään julkaistun Likes Tutkimuskeskuksen toteuttaman Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi –tutkimuksen mukaan viidesosa lukiolaisista ja yli kolmasosa ammattiin opiskelevista liikkuu liian vähän, vain n. tunnin kahtena päivänä viikossa.


Vähäinen liikkumisen määrä on uhka työssä jaksamiselle ja työstä suoriutumiselle erityisesti fyysistä voimaa ja kestävyyttä vaativissa ammateissa.

Kyselytutkimuksen mukaan 75% lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista kuitenkin haluaisi liikkua enemmän ja suhtautuu positiivisesti opiskelupäivän aikana tehtäviin liikkumista lisääviin toimenpiteisiin. Opiskelijoista suurin osa kokee, että liikunta tukee opiskelua ja on välttämätöntä kunnossa pysymisen kannalta. Opiskelijoiden mielipiteet tukevat aiempaa tutkimustietoa liikkumisen positiivisista vaikutuksista oppimiselle.

Tutkimus perustuu 124 lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa vuosina 2017-2019 toteutetuissa Liikkuva opiskelu –kokeiluhankkeissa kerättyyn tietoon. Huippusuosittua Liikkuva koulu –ohjelmaa laajennettiin vuonna 2017 lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten piiriin. Liikkuva opiskelu –kouluhankkeissa oppilaitoksissa on luotu rakenteita ja edellytyksiä liikkumisen lisäämiselle mm. tarjoamalla tietoa ja välineitä sekä toiminnallisia opetusmenetelmiä.

Seppo tukee Liikkuvan koulun ja Liikkuvan opiskelun tavoitteita ja on yksi Liikkuva koulu hankekouluissa käytetyistä toiminnallisista opetusvälineistä. Seppo on myös mukana kehittämässä kansainvälisestikin merkittävän kouluhankkeen viennin edistämistä.

Linkki Likesin kokeiluhankeraporttiin. Tutkimus julkaistu 12.12.2019.

Julkaistu 12.12.2019