Seppo ja Suomen Partiolaiset yhteistyöhön

Seppo ja Suomen Partiolaiset yhteistyöhön

Suomen Partiolaisten keskusjärjestö on hankkinut Seppon kaikkien paikallisyhdistystensä käyttöön.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä.


Lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk kokee Seppon olevan luonnollinen lisä Partion työkalupakkiin. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Partiossa on aina opittu tekemisen kautta ja pelit ja leikit ovat aina olleet iso osa toimintaa ja oppimista.

”Digitalisaatio tuo pelillistämiseen aivan uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden. Siinä, missä partiolaiset ennen tekivät rastiratoja viemällä tehtävälappusia ulos, voidaan digitaalisen pelialustan avulla luoda pelejä maastoon, omalle asuinalueelle tai aarrekartalle, ja jokainen osallistuja pääsee omalla älylaitteellaan mukaan peliin. Seppo.io -pelialusta tuo pelien digitaalisen toteuttamisen jokaisen partiolaisen ulottuville helposti ja käyttäjäystävällisesti, ja vastaanotto onkin ollut innostunutta.”

-Anna Bryk, Lippukuntatyön päällikkö

Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen, Sonja Uschanov pitää Seppon hankintaa tärkeänä hankintana erityisesti alueellisen yhdenvertaisuuden ja Partion saavutettavuuden näkökulmasta:

”Seppo-alustan tarjoaminen keskusjärjestöltä suoraan paikallisyhdistyksille mahdollistaa paitsi tänä poikkeusaikana harrastamisen mahdollisuuden kaikille lapsille ja nuorille, myös jatkossa laadukkaan ja saavutettavan partion toteutumisen muun muassa alueellisista eroista huolimatta. Halusimme ehdottomasti tarjota Seppon käyttömahdollisuuden jokaiselle partiojohtajalle, joten kaikilla yli 15-vuotiailla on mahdollisuus saada tunnus ja käyttää Seppoa ryhmänjohtamisessa. Seppon avulla saamme levitettyä valtakunnallisesti niin kasvatuksellisia kuin koulutuksellisiakin kokonaisuuksia suoraan kohderyhmillemme - riippumatta paikkakunnasta tai mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan. Toisaalta taas Seppo vie meitä pidemmällä tähtäimellä myös tietynlaiseen kulttuurinmuutokseen: jakamaan parhaita toteutusideoitamme ja hyödyntämään luovuuttamme toisten iloksi!” -Sonja Uschanov, Hallituksen jäsen, Partiokasvatus

”On uskomattoman hienoa, että pääsemme aloittamaan laajamittaisen yhteistyön Partion kanssa. Seppon alkuperäinen idea autenttisen ympäristön, toiminnallisen oppimisen ja digitaalisuuden hyödyntäminen toteutuu Partion peleissä upealla tavalla. Seppoa pystyy hyödyntämään niin fyysisissä tapahtumissa kuin myös etänä järjestettävässä toiminnassa. Yhteistyö Suomen Partiolaisten kanssa avaa toivottavasti mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä koko kansainvälisen partioliikkeen kanssa”, toteaa Seppon toimitusjohtaja Riku Alkio.


Seppo on Suomen Partiolaiset Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lisäksi käytössä myös Brasiliassa Sao Paolon partiolaisilla, jotka hyödyntävät Seppoa niin partioon tutustuttamisessa, kuin lippukuntien toiminnassakin.

Julkaistu 25.4.2021