Seppo-pelien monipuolinen hyödyntäminen sairaalaympäristössä

Keski-Suomen hyvinvointialue on kokenut Seppo-käyttäjä. He ovat käyttäneet Seppo-pelejä esimerkiksi lääkeinfuusion valmistamisen opettamiseen ja käsihygieniakoulutukseen. Lue lisää miten eri tavoin he ovat pelillistäneet terveydenhuollon koulutuksia!
Eerika Rosqvist, Keski-Suomen hyvinvointialue

Koulutusasiantuntija

Pelien monipuolinen hyödyntäminen sairaalaympäristössä

Keski-Suomen hyvinvointialueen koulutuksellisissa ja osaamisen kehittämisen asioissa koko henkilöstön tukena toimii Osaamisen ja kehittämisen palvelut. Osaamisen ja kehittämisen palvelut vastaa lakisääteisten ja työn kannalta välttämättömien koulutusten sekä jatkuvan oppimisen täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä vastuu- ja palvelualueiden kanssa. Palveluilla on käytössä erilaisia menetelmiä osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa. Pelillisyys on näistä yksi mainio keino.

Seppo on ollut käytössä Keski-Suomen hyvinvointialueen osaamisen ja kehittämisen palveluissa jo kolmen vuoden ajan eri tarkoituksissa ja lisää käyttökohteita on pilotoinnin alla. Koulutusasiantuntija Eerika Rosqvist kertoo, mistä ajatus Seppon käyttöön alunperin lähti, ja miten käyttö on ajan mittaan laajentunut.

Pelejä lääkeinfuusion valmistamiseen sekä osaksi terveydenhuollon moniammatillisten tiimisimulaatioiden alkuluentoa

Eerika tutustui itse Seppoon ensimmäistä kertaa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) Tulevaisuuden teknologiat koulutuksessa 2019 – 2020 ja innostui alustasta. Tarve alustan käyttöön nousi pian tämän jälkeen teho-osaston sairaanhoitajakouluttajien piiristä. Ensimmäinen Seppo peli rakentuikin lääkeinfuusion valmistamisen opettamiseen hoitohenkilökunnalle. Peli opasti interaktiivisesti ja mielenkiintoisella tavalla lääkeinfuusion valmistamiseen kuvien ja ohjevideoiden avulla, joissa muun muassa käytiin yksityiskohtaisesti läpi infuusion valmistamiseen tarvittavat välineet ja prosessit. Peli tuki erityisesti osaamisen vahvistamista ja varmistamista, ja se oli pelattavissa henkilökunnan jäsenille omatoimisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Ensimmäisen Seppo -pelin jälkeen käyttö laajeni moniammatillisiin, lääkäreille sekä hoitajille suunnattuihin koulutuksiin, sekä erikseen hoitohenkilöstölle suunnattuihin koulutuksiin. Eerika kertoo Seppon monipuolisesta käytöstä:

“Osa peleistä on lyhyitä osaamisen tason testaamiseen tarkoitettuja pelejä ja osa on laajempia perehtymiseen, ja osaamisen vahvistamiseen ja varmistamiseen tarkoitettuja pelejä.”

Seppoa on myös kokeiltu onnistuneesti alkuluennon osan korvaajana moniammatillisessa lääkäreiden ja hoitajien koulutuksessa liittyen traumapotilaan hoidossa tarvittaviin ei-teknisiin taitoihin. Osallistujia oli lähemmäs 200.

“Simulaatiokoulutus alkoi luokkatilasta ja perinteisen välittömästi alkavan teorialuennon sijaan osallistujat saivatkin tabletit käteensä. Käsiteltyä asiaa ei tarvinnut käydä läpi enää uudestaan vaan luennolla pystyttiin suoraan siirtymään seuraavaan asiaan.” Eerika kertoo iloisesti.

Vaikka osallistujia oli laajasti eri ikäluokista, koettiin Seppon käytettävyys silti hyvänä.

Visuaalisia ja kiinnostavia kokonaisuuksia

Yksi Seppo -peli käsittelee taas painehaavan tunnistamista. Painehaavan tunnistaminen, eli hoitajan kyky tunnistaa vuodepotilaan mahdollinen painehaava varhaisessa vaiheessa, on tärkeä asia, Eerika kertoo. Aihe muuntautui Seppo-peliksi visuaalisia elementtejä hyödyntäen, muun muassa painehaavan eri asteista ja varoitusmerkeistä. Tunnista painehaava -peli onkin integroitu laajempaan painehaavojen ennaltaehkäisy -Moodle verkkokurssiin lisämateriaaliksi, ja näin elävöittää ja tuo vaihtelua kurssin materiaaleihin.

Sairaala Novan akuutin kivun hoitajien (APS, Acute Pain Service) työstämään laajaan Epiduraaliseen kivunhoitopeliin taas nousi tarve suoraan kentältä. Peli opastaa hoitohenkilöstöä laajasti epiduraaliseen kivunhoitoon ja se on integroitu Sampo ohjepankkiin, jossa on ammattilaisille ohjeita potilaiden hoitamiseen.

“Pelikoodi Epiduraaliseen kivunhoitopeliin ovat ohjepankissa ja se on hyvä tapa perehtyä aiheeseen todella monipuolisesti.”

Esimerkkinä lyhyemmästä osaamisen tason testipelistä Eerika mainitsee defibrillaattorin käytön osaamista testaavan pelin. Uuteen sairaalaan muutettaessa defibrillaattoreiden konemerkki vaihtui ja henkilökunta koulutettiin uusien koneiden käyttöön. Osaamista testattiin virallisen laiteajokortin suorittamisen lisäksi Seppo -pelin avulla ja peli on upotettuna päivystysalueen perehdytysmateriaaliin.

Käsihygienia ja suun hoito peliksi

Eerika jatkaa, että lisää Seppo -pelejä on myös parhaillaan pilotoinnissa. Näihin kuuluvat muun muassa vastasyntyneen elvytyspeli, joka perustuu käypä hoito -suositukseen. Lisäksi työn alla on myöskin käypä hoito -suositukseen perustuva lapsen elvytyspeli. Uutena aluevaltauksena on alettu kehittämään myös käsihygeniapeliä jonka kohderyhmänä ovat kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon opiskelijat ja työntekijät.

“Hygieniahoitajat ovat perinteisesti opastaneet asiaan perinteisen luennon keinoin, nyt saamme tähänkin aiheeseen perehtymiseen puhetta ja teoriaa monipuolisempaa ja innostavampaa sisältöä”, Eerika kertoo.

Eikä tässä vielä kaikki, pilotointiin on lähdössä myös suun terveyden omahoito -peli joka on suunnattu 1-4 luokkalaisille alakoululaisille.

“Tätä tullaan peluuttamaan alakouluissa suuhygienistien toimesta. Pelissä kuvataan visuaalisesti muun muassa hammashoitolaan saapuminen sekä hoitovälineet ja hammashoitola ympäristönä. Tämä tulee olemaan hyvä mahdollisuus kokeilla lapsien keskuudessa, miten pelin kautta jännittävät ja ehkä vähän pelottavatkin asiat voidaan tehdä miellyttävämmäksi.” Eerika iloitsee.

Miten Seppon käyttö on sitten koettu terveydenhuollossa?

“Seppo on koettu hyödylliseksi terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, sillä se mahdollistaa henkilöstön, ja myös ison henkilöstömäärän, perehtymisen ja osaamisen vahvistamisen ja varmistamisen ajasta ja paikasta riippumatta – yksilöllisen tarpeen mukaan.” Eerika mainitsee.

Osaan peleistä on upotettu kyselyitä pelien käytettävyydestä, joka on asteikolla 1 – 5 ollut alimmillaan 3,4 ja korkeimmillaan 4,7. Kiitosta ovat saaneet erityisesti monipuolinen materiaali ja muun muassa opetusvideot.