Muutosjohtaminen

Tiimiytä henkilöstö fuusion jälkeen tai kommunikoi uusi strategia ja yrityksen arvot tehokkaammin Seppo-pelien avulla. Mitä tahansa muutosprosessia voidaan tehostaa pelillistämisellä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Seppo auttaa sinua muutoksen hallinnassa.

Seppo on erinomainen lisä muutosprosesseihin. Pelillistäminen auttaa lisäämään vuorovaikutusta ja parantamaan oppimista ja henkilöstön sitoutumista. Se myös kannustaa yhteistyöhön, nopeuttaa uusien prosessien omaksumista ja antaa reaaliaikaista palautetta työntekijöille.

Luo peli tietokoneella - Seppo-alusta on selainpohjainen.

Pelaajat voivat pelata peliä matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Seppo-peleistä hyötyy monella tavalla

Osallistuminen

Seppo-pelit tekevät muutoksen toteuttamisesta entistä houkuttelevampaa pelimekaniikkojen, kuten palautteen, näkyvän edistymisen ja moniaistisen kokemuksen ansiosta. Seppo-pelien avulla voit aktivoida työntekijät osallistumaan aktiivisesti muutoksen käytäntöönviemiseen ja lisätä heidän yleistä sitoutumistaan.

Tehokkaampaa oppimista

Seppo-alustalla toteutetut pelit voivat helpottaa uuden tiedon oppimista ja sisäistämistä. Pelillistäminen auttaa pilkkomaan monimutkaisia käsitteitä pienempiin, helpommin hallittaviin osiin. Se voi myös auttaa työntekijöitä soveltamaan tietojaan käytännössä paremmin.

Lisääntynyt yhteistyö

Seppo-pelit kannustavat pelaajia yhteis- ja tiimityöhön. Osallistumalla tiimipohjaisiin peleihin ja haasteisiin työntekijät voivat oppia työskentelemään yhdessä tehokkaammin. Yhdessä pelatut pelit vahvistavat tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Uusien prosessien nopeampi omaksuminen

Seppo-alustalla tehdyt pelit voivat nopeuttaa uusien prosessien käyttöönottoa tekemällä muutosprosesseista viesitmisestä hauskempaa ja vuorovaikutteisempaa. Tämä voi vähentää muutosvastarintaa ja auttaa työntekijöitä omaksumaan uudet toimintatavat nopeammin.

Reaaliaiakainen palaute

Peleissä voit antaa pelaajille reaaliaikaista palautetta, joka auttaa heitä ymmärtämään edistymistään ja tunnistamaan alueet, joilla heidän on parannettava. Tämä voi auttaa työntekijöitä pysymään motivoituneina ja sitoutuneina, ja se voi myös auttaa esimiehiä seuraamaan muutoksenhallintaprosessin tehokkuutta.

Tehokasta muutosviestintää, joka on sekä mukaansatempaavaa että hauskaa.

Kun yritys fuusioituu tai ottaa käyttöön uuden strategian ja uudet arvot, on tärkeää varmistaa, että muutoksista veistitään henkilöstölle asianmukaisesti.

Kaikkien muutoshankkeiden suurimmat haasteet ovat strategian toteuttaminen, muutoksen hallitseminen ja ihmisten tukeminen muutokseen sopeutumisessa.

Asiakkaamme käyttävät Seppoa mm:

  • Strategian jalkauttaminen ja käytäntöönvienti
  • Uusien arvojen työstäminen ja käyttöönotto
  • Henkilöstökyselyt ja henkilöstökyselyjen purkaminen
  • Fuusioitumisen ja yrityskauppojen yhteydessä tiimin rakentamiseen ja perehdyttämiseen

Seppo on kustannustehokas ja helposti skaalautuva. Palveluihimme kuuluvat myös pelillistämiskonsultointi ja avaimet käteen -projektit.

 

Miten Seppo toimii

Gameboard

Valitse pelilauta

Seppo-alustalla voit luoda pelin, jota voi pelata missä tahansa ympäristössä. Valitse pelilaudaksi jpeg-, png-, gif-, 360°-kuva tai GPS-kartta. Luo peli tietokoneellasi. Pelaajat pelaavat mobiililaitteilla ryhmissä tai yksin.

Luo tehtävät

Luo pelitehtäviä materiaaleistasi. Voit luoda videoita, ääntä ja tekstiä suoraan Seppoon. Lisää kuvia ja linkkejä lisäsisällöksi tehtäviin. Pelaajat ratkaisevat tehtäviä mobiililaitteilla hyödyntäen multimediamahdollisuuksia. Seppo toimii kaikilla koulutusasteilla, kulttuurikäytössä ja yritysten koulutuskäytössä.

Laptop

Johda peliä

Pelin aikana voit seurata peliä, arvioida pelaajien antamia vastauksia ja antaa palautetta reaaliajassa. Halutessasi voit tehdä palautteesta automaattista. Pisteiden kerääminen, yhdessä tekeminen ja näkyvä edistyminen motivoivat pelaajia.

Muut ratkaisut

Gamified corporate training

Yrityskoulutus

Muunna lakisääteiset koulutukset ja tuote-, turvallisuus- ja ammattitaitokoulukset mieleenpainuvimmiksi, aktiivisemmiksi ja tehokkaammiksi oppimiskokemuksiksi.

Lue lisää

Perehdyttäminen

Tutustuta uudet työntekijät organisaatioon, uuteen tiimiin ja asioihin, jotka heidän on tiedettävä, mukaansatempaavalla, hauskalla ja tehokkaalla tavalla Seppo-pelien avulla.

Lue lisää
Gamified recruitment

Rekrytointi

Esittele yritystäsi potentiaalisille hakijoille, vastaanota hakemuksia tai testaa valittujen hakijoiden taitoja pelin avulla ja lisää vuorovaikutusta ja iloa rekrytointiprosessiin.

Lue lisää

Miten muut ovat hyödyntäneet Seppo-pelejä

Pelillistetty perehdytys fuusion jälkeen Advaniassa

Fuusion jälkeen Advania päätti pelillistää perehdytyksen Seppon avulla uusien ja vanhojen työntekijöiden integroimiseksi. Lue heidän menestystarinansa ja selvitä, miten tämä johti hauskaan ja mukaansatempaavaan integraatioon ja loi yhteisöllisyyden tunteen Advaniaan.

Maria Simula, Communications Specialist & Tia Flöjt, Human resources Assistant, Advania

Strategian esittely Seppo-pelin avulla

Airpro uudisti yritysstrategiansa ja otti käyttöön Seppo-pelin välittääkseen sen kaikille työntekijöilleen. Yritys huomasi Seppon potentiaalin sisäisessä viestinnässä, ja nyt Seppo-pelejä käytetään nykyään myös muissa yhteyksissä.

Rosita Diop, Airpro

Viestinnän asiantuntija

Seppo-peli tiimien yhteistyön kehittämisen apuna

Allseas pelillisti tiimityöskentelynsä kehittämisen Seppon avulla. Lue tarina ja selvitä, miten peli aktivoi työntekijöitä ja lisäsi yhteistyötä ja viestintää työntekijöiden kesken.

Sanne Cransberg, HR Project Manager & Manon van den Berg, Unit Head Learning & Development, Allseas

Varaa esittely

Varaa aika esittelyä varten, jos uskot, että Seppo voisi olla etsimäsi ratkaisu!