Asumisen taitojen opettelua Seppo -pelillä

Isännöintiliitto on luonut pelin Seppo-alustalla, joka tukee omilleen muuttavia nuoria asumisen taitojen opettelussa. Seppo valikoitui erityisesti siksi, että se on entuudestaan jo tuttu koulumaailmassa ja se on helppokäyttöinen. Lue lisää Isännöintiliiton kokemuksista!
Ann-Mari Sandholm, Isännöintiliitto

Koulutus- ja viestintäpäällikkö

Asumisen taitojen opettelua Seppo -pelillä

Isännöintiliitto on isännöintialan yhteinen asiantuntijuuden kehittäjä ja etujärjestö, ja se  tukee jäsenyritystensä henkilökuntaa työssään monipuolisin tieto- ja neuvontapalveluin.

Taloyhtiössä asumisen pelisäännöt tutuiksi

Nyt Isännöintiliitto on kehittänyt Asumisen opetus -pelin joka on suunnattu ensimmäistä kertaa omilleen muuttaville nuorille. Mistä idea pelille sai alkunsa? Ann-Mari Sandholm, Isännöintiliiton koulutus- ja viestintäpäällikkö kertoo että nuorilta on itseltään tullut viestiä asumisen taitojen opetuksen tarpeellisuudesta:

“Vaikka kouluissa opetetaan kotitaloutta sekä taloudellisia taitoja, näyttäytyi meille selvänä että monilla olivat esimerkiksi asumisen perusasiat hämärän peitossa.”

Peli opettaakin laajalti esimerkiksi taloyhtiön rooleista ja säännöistä, sekä oman asunnon huoltotöistä.

“Peli lähtee ihan asumisen perusasioista, kuten siitä että hävikkiruokaa ei voi kaataa lavuaariin vaan se pitää laittaa biojätteeseen, ja käsittelee myös yleisesti taloyhtiössä asumista,” Ann-Mari kertoo.

“Monen nuoren taidot omillaan asumisessa ovat vajanaisia. Perinteisesti niitä on opittu kotoa, mutta toki sielläkin voidaan oppia väärin ja enenevissä määrin niitä ei opita lainkaan. Tämä eriarvoistaa nuoria,” Ann-Mari jatkaa.

Pelin ympärille on rakennettu tarina, jossa pelaajat hyppäävät nuoren, omilleen ensimmäistä kertaa muuttavan Havun matkaan. Havu kohtaa arjessaan asumisen pulmia jotka hänen pitää selvittää kronologisesti huoneesta toiseen liikkuen. Opettajat saavat pelin käyttöönsä Isännöintiliiton sivuilta löytyvillä ohjeilla ja voivat tämän jälkeen peluuttaa sitä oppilaidensa kanssa. Peli on opettajille maksuton.

Kouluissa entuudestaan tuttu ja helppokäyttöinen alusta

Seppo valikoitui alustaksi sillä monet järjestöt ja yritykset ovat tehneet Seppolla paljon opettajien vapaassa käytössä olevia pelejä koulumaailmaan ja alusta on monissa kouluissa siis entuudestaan tuttu.

“Seppo on monissa kouluissa entuudestaan tuttu alusta ja opettajille näin ollen helppokäyttöinen,” Ann-Mari kertoo.

Hän myös lisää että alusta on ollut myös pelin rakentajille helppokäyttöinen ja peliä on helppo päivittää tarvittaessa.

“Myös Seppon kanssa työskentely on ollut helppoa ja olemme aina saaneet nopeasti vastauksia kysymyksiin,” Ann-Mari toteaa.

Peli on saanut myös opettajilta positiivista palautetta:

“Aina kun puhumme tilaisuuksissa tai esittelemme peliä niin saamme palautetta että tällaista todella tarvitaan. Aihe on todella laaja ja jotkin taloyhtiössä asumiseen liittyvät asiat saattavat nostaa pintaan isojakin tunteita ja aiheuttaa jopa riitaa, joten ymmärrys näistä asioista ensimmäistä kertaa omilleen muuttavalle on iso apu,” Ann-Mari pohtii.

Opettajat ovat olleet myös tyytyväisiä siihen, että pelistä löytyy kaikki tieto valmiina eikä heidän tarvitse itse opetella kyseisiä asioita etukäteen.

Isännöintiliitossa on huomattu, että samanlaiselle pelille olisi tarvetta esimerkiksi myös maahanmuuttajien keskuudessa. Tämän vuoksi pelistä on suunnitteilla jatkokehitys, jossa peliä voisi pelata ainakin ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu peliin Isännöintiliiton sivuilla