Seppo-pelien monipuolinen käyttö

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on panostanut pitkään materiaaleissaan leikillisyyteen ja pelillisyyteen tavoittaakseen lapsia ja nuoria. Viime vuosina perinteisten, esimerkiksi lautapelien rinnalla MLL on alkanut tarjota myös mobiilipelejä. MLL:n pelialustana on toiminut Seppo.io.
Anna-Kaisa Hiedanniemi, The Mannerheim League for Child Welfare

Koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaava suunnittelija

Monipuolista Seppo-pelien käyttöä MLL:ssä

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa Seppo-pelejä käytetään useissa eri tiimeissä. MLL on käyttänyt peleissään monipuolisesti Seppon kouluista tuttuja peruspelejä sekä nk. sponsoroituja pelejä. Peruspelit ovat kaikkien pelattavissa ja käytettävissä sellaisenaan.

Sponsoroiduissa peleissä taas pelin tarjoajalla on mahdollisuus tehdä pelaaminen mahdolliseksi ainoastaan ohjaajille tarjottavalla avauskoodilla. Sponsoroituja pelejä käytettäessä ohjaajat voivat lisäksi nähdä pelaajien vastaukset ja muuttaa pelilaudan taustan haluamansa laiseksi.

MLL haluaa tuoda esiin tärkeitä teemoja innostavalla tavalla

MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavan suunnittelijan Anna-Kaisa Hiedanniemen mukaan yleisenä tavoitteena peleille on pystyä tuomaan tärkeitä teemoja esille toiminnan kautta oppien:

MLL tarjoaa opettajille materiaalia eri aiheista, mutta monet niistä liittyvät erityisesti kouluhyvinvointiin. Hiedanniemi pitää erityisen tärkeänä, että MLL tukee tunneälyn ja ystävyyssuhdetaitojen kehittymistä:

”Opettajat pitävät näitä tärkeinä ja osana koulumaailmaa, mutta ongelmana voi olla taitojen opetteluun löydettävän ajan ja materiaalien puute. Seppo-peli on ollut helposti käyttöön otettava tapa,” kommentoi Hiedanniemi.

Rähinää ratkomassa Seppon avulla

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa saatiin koronapandemian aikana kipinä tarjota Seppo-alustalla luotuja pelejä lapsille ja nuorille. Pandemia-aika on ollut raskasta erityisesti nuorille, ja se on heikentänyt heidän kouluhyvinvointiaan. MLL:ssä mietittiin, miten nuoria voisi tukea, jotta he kokisivat jälleen olevansa osa kouluyhteisöä. Seppo-pelit tarjoavat keinoja tähän.

Vuosi 2022 on MLL:n tukioppilastoiminnan 50. juhlavuosi. Tukioppilaat ovat yläkoululaisia, jotka luovat turvallista kouluilmapiiriä. MLL halusi luoda tukioppilastoimintaan pelin, joka innostaa ja kiinnostaa nuoria sekä on kiinni tässä ajassa.

Selvitimme eri vaihtoehtoja ja päädyimme lopulta Seppoon, joka oli jo laajasti käytössä kouluissa. Sitä oli helppo käyttää, ja alusta tarjosi paljon eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Meille oli myös tärkeää, että peleihin saisi monia eri tehtävätyyppejä. Näin jokaisella ryhmäläisellä on tilaisuus loistaa ja kuulua ryhmään,” selostaa Hiedanniemi.

Tuloksena syntyi Rähinää ratkomassa -mobiilipeli, jonka avulla tutustutaan toisiin ja harjoitellaan yhteistyötaitoja. Peli on suunnattu erityisesti ryhmäyttämiseen, ja tukioppilaat voivat itse ohjata peliä myös koulun muille oppilaille. Peliä pelataan ryhmittäin, jolloin samalla tutustutaan toisiin mukavalla ja luontevalla tavalla.

Seppolta tukea pelien viestinnässä ja levityksessä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on Seppo-pelien käytössä jo hyvin itsenäinen, ja liitolla on vahvaa osaamista ja näkemystä omasta takaa pelien luomiseen. Hiedanniemi kertoo MLL:n olleen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Seppon kanssa:

Yhteistyö Seppon kanssa on mennyt hyvin ja olemme olleet todella tyytyväisiä. Olemme saaneet sujuvaa ja ammattitaitoista koulutusta ja apua Seppo-pelien luomiseen ja käyttöön. Seppolla on myös aina vastattu nopeasti kysymyksiimme, ja erityisesti chat on ollut kätevä tapa saada apua. Vastaajina on ollut aina ammattitaitoisia henkilöitä, joilta on voinut kysyä matalalla kynnyksellä ”hölmöjäkin” kysymyksiä.”

Seppo toimii nykyään tukena pelien levittämiselle ja niistä viestimisessä. Seppo on viestinyt MLL:n peleistä uutiskirjeessään, joka tavoittaa laajalti opettajia. Näin peleistä on saatu suoraan viesti kouluihin.

Sponsoroidut pelit antavat tarkempia tilastoja pelien käytöstä

Seppon sponsoroidut pelit ovat pelejä, joita yhteisö tai yritys tekee valmiiksi ja tarjoaa niitä kohderyhmälleen jotain kanavaa kautta. Pelistä saa kaikille avoimen, tai vaihtoehtoisesti sen pelaamiseen voi vaatia avauskoodin.

Sponsoroidussa pelissä pelin ohjaaja ja pelin tarjoaja näkee aina pelaajien vastaukset kysymyksiin, minkä pohjalta ohjaaja voi järjestää purkukeskustelun. Omien peliensä yhteyteen MLL on luonut erikseen purkukeskustelumateriaalit, joiden avulla opettajat tai oppilaat voivat reflektoida pelissä esiin tulleita teemoja.

Sponsoroidut pelit eroavat peruspeleistä myös niiden raportointimahdollisuuksien osalta. Pelissä on mukana raporttityökalu, jolla näkee esimerkiksi pelin latausmäärät, lataajat ja pelatut pelit.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on käyttänyt hyväkseen ominaisuutta raportoidessaan pelin rahoittajille sekä seuratakseen, missä kouluissa pelejä on pelattu.

MLL on myös yhdistänyt peleihin aina automaattisen palautelomakkeen, joka tarjoaa tärkeää tietoa kehittämistyöhön.

”Palautelomakkeen kautta keräämme tietoa käyttäjäryhmistä ja -kokemuksista. Tietoa hyödynnetään pelien kehittämiseen. Olemme esimerkiksi palautteen perusteella selkeyttäneet joidenkin tehtävien tehtävänantoja. Teemme myös yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa, sillä osallisuus on meille tärkeää. Näin myös vältämme käyttämästä hassuja aikuisten termejä nuorille ja lapsille suunnatuissa peleissä,” kertoo Hiedanniemi.

Tutustu tarkemmin MLL:n tuottamiin peleihin: MLL-pelit

Tutustu tarkemmin MLL:n tukioppilastoimintaan: MLL:n tukioppilastoimintaan