Seppo tekee Partiotoiminnasta digitaalista

Pandemia synnytti ajatuksen käyttää Seppoa partiotoimintaan, jolloin toimintaa voitaisiin jatkaa etänä. Digitaalisuus on yleisesti ottaen nouseva teema partiossa. Lue lisää!
Julia Parkko, The Guides and Scouts of Finland

Asiantuntija

Partiota voi harrastaa myös digitaalisesti Seppon avulla

Vuonna 2020 puhjennut koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset lasten ja nuorten harrastustoiminnassa antoivat Suomen Partiolaisille idean järjestää harrastustoimintaa digitaalisesti etänä Seppo-pelien avulla. Seppon käyttöä on jatkettu rajoitusten purkamisen jälkeenkin. Partion suunnitelmissa on jatkossa tarjota sisältöjä entistäkin laajemmin valtakunnallisesti. 

Partiota haluttiin tarjota myös etänä

Kevällä 2020 Partio oli aivan uudenlaisen haasteen edessä, kun perinteistä harrastustoimintaa ei voinut enää järjestää koronarajoitusten takia. Järjestössä mietittiin erilaisia keinoja, miten pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisuuksia jatkaa partioharrastusta ilman fyysisiä tapaamisia.

Partiosta löytyi henkilöitä, jotka olivat käyttäneet Seppoa aiemminkin, jotka toivat idean Seppon käytöstä laajemmassa mittakaavassa Partion sisällä. Idea sai kypsyä vuoden 2020, ja vuoden 2021 alusta Partiossa päätettiin tarjota lippukuntien ryhmänjohtajille mahdollisuutta ottaa Seppo käyttöön.

Seppo osana paikallista toimintaa 

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65 000 jäsentä. Sen jäsenenä on 10 alueellista partiopiiriä ympäri Suomen sekä valtakunnallinen Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). Partiotoimintaa harjoitetaan 750 lippukunnassa ympäri maan.

Partiotoiminnan ytimenä ovat lippukunnat. Yhdessä lippukunnassa toimii yleensä useampi ryhmä, joiden koko vaihtelee noin 5–15 partiolaisen välillä. Tätä ryhmää vetää aina ryhmänjohtaja.

Seppo otettiin heti käyttöön lippukunnissa, partiopiireissä sekä valtakunnallisessa keskusjärjestössä. Paikallisesti Seppo haluttiin tarjota lasten ja nuorten ryhmien käyttöön.

”Ryhmänjohtajat ovat käyttäneet Seppoa hyvin vapaasti ja luovasti. Partiossa järjestetään esimerkiksi paljon erilaisia tehtäväratoja ja luontopolkuja. Jos ryhmänjohtaja oli aiemmin vienyt rastit lähipuistoon tai -metsään A4-papereilla, nyt vastaava rata voitiin toteuttaa Seppo-alustalla,” kertoo Suomen Partiolaisten asiantuntija Julia Parkko.

Tehdyt radat ja teemat ovat myös aina muiden hyödynnettävissä. Partiolla on käytössä oma pelikirjasto, jonne kaikkien valmiiden pelien toivotaan päätyvän muidenkin käytettäviksi.

Partiotapahtumiin ja johtajuuskoulutuksiin pelillisyyttä

Parkon mukaan Partio on hyödyntänyt Seppoa myös isommissa partiotapahtumissa. Seppoon on voitu tällöin rakentaa ohjelmaa teeman ympärille.

Lisäksi Partio on hyödyntänyt Seppoa johtajakoulutuksissaan. 

”Pääpaino Seppon käytössä on ollut lapsissa ja nuorissa, mutta olemme hyödyntäneet sitä myös enemmän aikuisille suunnatuissa koulutuksissa. Seppoa on voitu käyttää esimerkiksi johtajakokousten oheisohjelmana. Seppolla on voitu luoda keventävää tauko-ohjelmaa tai itse teemaan perehdyttävää ja siihen tutustumiseen liittyvää materiaalia,” kertoo Parkko.

Partiokin digitaalistuu

Julia Parkko myöntää, että perinteiseen kuvaan Partiosta liittyy vahvasti ulkona luonnossa liikkuminen ilman älypuhelimia. Ilman koronaakin Partio on kuitenkin ottanut tärkeäksi teemakseen digitaalisten työkalujen tuomisen partiotoimintaan.

Koemme, että Partiollakin oma roolinsa opettaa vastuullista ja sujuvaa älylaitteiden käyttöä lapsille ja nuorille. Tarkoituksenamme onkin laajentaa Seppon käyttöä entisestään ja tarjota entistä laajemmin kaikkien käytettävissä olevia valtakunnallisia sisältöjä,” sanoo Parkko.

Apua ja tukea Seppon asiantuntijoilta

Seppo-alustan käyttöönoton yhteydessä Partio sai kattavan alkukoulutuksen Seppolta. Lisäksi Seppon asiakastuki on jatkuvasti valmiudessa vastaamaan kinkkisempiin kysymyksiin.

”Yhteistyö Seppon kanssa on ollut todella sujuvaa. Partion käyttäjien Seppoon liittyvät palautteet, kysymykset ja ongelmatilanteet ohjautuvat minulle, ja avustan myös esimerkiksi käyttäjätunnusasioissa. Jos kysymykset ovat menneet liian haastaviksi, olen ohjannut ne Seppolle, josta on aina saanut hyvin apua,” kertoo Parkko.

Parkko myös kokee, että Seppon peruskäyttö on helppoa:

”Olen saanut käsityksen, että kentällä ollaan oltu tyytyväisiä Seppon käyttöön. Toki tässä näkee kaikkien digilaitteiden käyttäjien kirjon; osa on ehkä alkuun arastellut käyttöä, kun taas esimerkiksi alakouluikäisille lapsille on ollut helppo opastaa käyttöä. Sellaiselle, joka on pelillisyydestä kiinnostunut, alusta tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia.”

illustration of scouts around a fire in the forest