Seppo-peli tuo ammatillisen kasvun näkyväksi

Stadin ammattiopiston 'Pelaamalla paremmaksi konsepti' pelillistää oppimista Seppo:n avulla motivoidakseen oppijoita ja tehdäkseen heidän ammattitaitonsa ja tietonsa näkyväksi opiskelijoille, opettajille ja työnantajille. Lue juttu ja selvitä miten.
Satu Hemming and Inka Koskinen, Stadin ammattiopisto, Pelaamalla paremmaksi konsepti

Seppo tekee ammatillisen kasvun näkyväksi Stadin ammattiopiston opiskelijoille ja opettajille

Stadin Ammattiopiston avointen opintojen Pelaamalla paremmaksi konsepti on suunnattu työelämän ja koulutuksen ulkopuolelta tuleville oppijoille. Ohjelman kautta autetaan oppija jatkamaan ammatillisiin opintoihin tai työelämään. Pelaamalla paremmaksi syntyi tarvelähtöisesti sekä opiskelijoiden että työnantajien tarpeiden pohjalta, kertoo Satu Hemming, toinen konseptin kehittäjistä.

Ohjelmassa oppijoiden ensisijainen oppimispaikka on työpaikka. Suurin osa ohjelmaan kuuluvista työpaikoista on työkokeilupaikkoja, ja suurin osa oppijoista suorittaa ammatillisia opintoja tai jotain ammatin osaa. Oppilaat harjoittelevat ja osoittavat osaamistaan työpaikoillaan.

Osaaminen osoitetaan Seppo-alustalle rakennettujen oppimistehtävien kautta. Seppo toimii myös tiedonhankinta-alustana, ja sen kautta jaetaan oppijoille heidän osaamistaan lisäävää lisämateriaalia.

Seppo valikoitui ohjelman toteutustyökaluksi, koska se mahdollistaa normaalin työssä oppimisen ja oppimisen osoittamisen ilman turhia häiriötekijöitä, tarjoten kuitenkin mahdollisuuden interaktiivisuuteen opettajan ja oppilaan välillä. Kännykkä toimii ohjelmassa oppimiskäytössä sekä osaamisen osoittamisessa että sen hankinnassa oleellisena välineenä.

Jokaisen opintokokonaisuuden viitekehyksenä toimii ammattireformi. Seppo-pelit tai pelilliset tehtäväkokonaisuudet ovat tutkinnon osaan sidottuja pelejä. Jokainen pelitehtävä on sidottu ammattitaitovaatimuksen kriteereihin, jotka ovat näkyvissä oppijalle tehtävän aluksi.

Pelillä on selvästi motivoiva vaikutus oppijoihin, toteaa Satu Hemming. Peli ohjaa itseohjautuvuuteen ja aktiiviseen tekemiseen. Tehtävissä oppijat osoittavat omaa osaamistaan opiskelemansa alan edustajana. Peli tuo ammatillisen kasvun näkyväksi opettajille, mutta myös opiskelijoille itselleen. Jokaisesta tehtävästä saa ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti pisteitä ja henkilökohtaista palautetta opettajalta. Oman ammatillisen osaamisen kasvun seuraaminen onkin helppoa ja konkreettista. Tällä on oppijoiden motivaation kannalta erityisen suuri merkitys.

Seppo-peleissä oppijoiden luovuus ja valinnanvapaus ovat hyvin tärkeässä roolissa ja lisäävät myös suorittamismotivaatiota. Rohkaisemme luovuuteen ja erilaisiin ilmaisumuotoihin. Oppijat voivat osoittaa osaamistaan pelitehtävien kautta tuomalla ammattitaitovaatimukset esiin sillä tavoin kuin heille itselleen tuntuu luonnolliselta, oli se sitten ääni/video/kuva/teksti tai vaikka sarjakuvan muodossa, sanoo toinen konseptin toinen kehittäjistä, Inka Koskinen.

Pelaamalla paremmaksi ohjelman kautta saadut tulokset ovat erittäin lupaavia. 90% ohjelman läpikäyneistä opiskelijoista jatkaa eteenpäin joko ammatillisiin opintoihin tai työelämään, kertoo Satu Hemming.

Konseptin syrjäytymistä ehkäisevästä vaikutuksesta on saatu vahvaa näyttöä.