Pelillistetty yrityskoulutus uuden ympäristöjärjestelmän käyttöönottamiseksi

AINS Group pelillisti koulutusta Seppolla uuden ISO 14001 -ympäristöjärjestelmänsä käyttöönotossa. Lue heidän menestystarinansa ja selvitä, miten koulutus tehtiin houkuttelevammaksi ja hauskemmaksi yrityksen työntekijöille.
Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit

Kestävän kehityksen ja uusien palvelujen johtaja

A-Insinöörit pelillistää koulutusta ottaakseen käyttöön uuden ympäristöjärjestelmän

A-Insinöörit Rakennuttaminen on 200 asiantuntijan rakennuttajakonsulttitalo, jonka juuret löytyvät Tampereelta. Toimipaikkoja on nykyään jo viidessä kaupungissa ympäri Suomea.

Seppon ja A-insinöörien tiet kohtasivat, kun A-Insinöörit etsivät tapaa, jolla perehdyttää henkilökuntaa heidän otettuaan käyttöön ISO 14001-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän. Perehdytystavan tuli olla tehokas, mielellään hauska ja sellainen, joka ei kuormita liikoja. Oli myös tärkeää, että myös uudet työtekijät voitaisiin perehdyttää ympäristöjärjestelmän sisältöön aina sitä mukaa, kun heitä tulee taloon.

”Pelin tekeminen onnistui teknisesti varsin helposti. Vaikeinta oli pohtia sisällöt, joiden nojaan teimme tehtävät. Se tietysti tulisi eteen luentokoulutuksessakin. Aikaa ideasta valmiiksi peliksi meni vajaa kuukausi. Alkuvaiheessa saimme lyhyen käyttöopastuksen Sepon tiimiltä ja siinä kohtaa oli paljon kyseltävääkin. Opastuksen jälkeen onnistui ihan hyvin.” kertoo Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit, kestävän kehityksen ja uusien palvelujen johtaja.

Vastaanotto pelillä oli hyvä ja moni pelin pelannut on kokenut sen hauskaksi ja opettavaksi tavaksi kouluttautua. Liisa Jäätvuori arveleekin, että normaaliin luentomuotoiseen koulutukseen verrattuna peli vaatii kouluttautujia perehtymään asiaan ja luultavasti keskittymään paremmin. Peli koostuu tehtävistä, joista osaan pelaaja voi vastata katsottuaan lyhyen videon, mutta joihinkin tehtäviin joutuu pelaaja hiukan etsimään tietoa.