Strategian esittely Seppo-pelin avulla

Airpro uudisti yritysstrategiansa ja otti käyttöön Seppo-pelin välittääkseen sen kaikille työntekijöilleen. Yritys huomasi Seppon potentiaalin sisäisessä viestinnässä, ja nyt Seppo-pelejä käytetään nykyään myös muissa yhteyksissä.
Rosita Diop, Airpro

Viestinnän asiantuntija

Strategia tutuksi kaikille Airpron työntekijöille Seppo-pelillä

Airpro tarjoaa erilaisia lentomatkustamiseen liittyviä palveluja lentomatkan kaikissa vaiheissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Airprossa uudistettiin yrityksen strategia ja siitä viestimiseen yrityksen kaikille työntekijöille otettiin avuksi Seppolla tehty peli. Yrityksessä on huomattu Seppon potentiaali sisäisessä viestinnässä, ja pelejä on nykyisin käytössä muissakin yhteyksissä.

Airprolaisiin voi törmätä 11:llä suomalaisista lentokentistä. Yritys tuottaa erilaisia lentomatkustamiseen liittyviä palveluja, kuten turvatarkastuksia, lentokoneiden maahuolintaa sekä matkustamohenkilökuntapalveluja.

Kun Airpro uudisti strategiansa, siitä vastanneessa tiimissä ryhdyttiin etsimään sopivaa tapaa viestiä strategiasta kaikille työntekijöille asemasta tai paikkakunnasta riippumatta. Eräällä tiimiläisellä oli Sepposta kokemusta edellisessä työpaikassaan, ja näin Seppo päädyttiin ottamaan käyttöön myös Airprolla.

Seppo korvasi perinteisen PowerPoint-esityksen

Airprolla luotiin strategiapeli, jossa on mukana uuden strategian tärkeimmät asiat. Peliin sisältyy myös animaatio ja videoita.

”Olemme saaneet strategiapelistä hyvää palautetta, ja pelin muoto on koettu hyväksi. Pelattava peli on koettu kivammaksi tavaksi viestiä strategiasta kuin perinteinen PowerPoint-esitys,” kertoo peliä luomassa ollut Airpron viestinnän asiantuntija Rosita Diop.

Diop kertoo, että strategiapeli sisälsi myös erilaisia tehtäviä, jotka perustuivat strategiavideoon sekä erillisiin tilaisuuksiin, joissa oli käyty strategiaa läpi esihenkilöiden johdolla. Strategiapeli oli myös toimiva kanava saada mahdollisimman paljon katsojia strategiavideolle.

 

Yrityskulttuuri tutuksi perehdytyspelin avulla

Strategiapelistä saatujen positiivisten kokemusten siivittämänä Airprolla on luotu muitakin pelejä, kuten perehdytyspeli, joka otetaan käyttöön lähiaikoina.

Perehdytyspeli on osa yrityksen HR-projektia, jossa tavoitteena on kirkastaa uusien työntekijöiden perehdytysprosessia.

”Uudessa perehdytyspelissä esitellään Airprota yrityksenä. Pelissä tutustutaan myös Airpron johtoon ja hallinnollisiin tukitoimiin sekä kerrotaan työntekijän ja urapolun kannalta hyödyllisiä asioita,” kertoo Diop.

Perehdytyspeli olisi tarkoitus lähettää uusille työntekijöille hyvin aikaisessa vaiheessa, ehkä jo heti, kun työntekijä on valittu Airprolle. Toiveena olisi, että uusi työntekijä olisi pelannut perehdytyspelin jo ennen saapumistaan ensimmäiseen koulutukseen.

Eri alojen operatiiviset perehdytykset järjestetään aina erikseen, mutta perehdytyspelillä voidaan viestiä Airpron yrityskulttuurista kiinnostavalla tavalla. Diop jatkaa:

”Peliin sisältyy innostava perehdytysaiheinen animaatio, joka on yksi väline työntekijän tervetulleeksi toivottamiseen Airprolle. Toivomme, että uudet työntekijät kokevat itsensä iloisen ylpeästi Airprolaisiksi alusta asti.”

An illustration of an airport with crew and plane

Kumman kaa -työvaate-editionilla hyvä vastausprosentti

Muita Airprolla käytettyjä pelejä ovat Kumman kaa -työvaatekyselypeli sekä Airpro–suomi-sanakirja. Työn alla on myös Sopisitko turvatarkastajaksi? -peli, joka on vielä suunnitteluasteella.

Rosita Diop kertoo, että Kumman kaa -työvaate-edition -nimellä kulkevasta kyselypelistä saatiin todella hyvät tulokset. Pelillä haluttiin kartoittaa henkilökunnan mielipiteitä uusista työvaatteista, ja vastausprosentti pelille oli oikein hyvä.

Työvaatepelin vastauksia tullaan käyttämään hyödyksi uusia työvaatteita valitessa ja hankittaessa.

Aiprolla ollaan luotu Seppolla myös Airpro–suomi-sanakirjapeli perehdytysmateriaaliksi, ja se tullaan ottamaan käyttöön piakkoin. Ilmailualalla on käytössä paljon ammattisanastoa ja lyhenteitä, joten pelillä pyritään helpottamaan muutamien yleisimpien lyhenteiden oppimista.

Seppolta saatu aina tukea nopeasti

Kun Airprolla otettiin Seppo käyttöön, Seppo tuki aloitusta tarjoamalla apua myös sisältöjen suhteen. Pelien teon käytyä tutuksi Airprolla on pystytty tuottamaan pelejä omin voimin.

”Saamme aina apua Seppolta, kun kysyttävää tulee. Lisäksi vastaukset sähköpostiin tulevat ripeästi. Vastaukset ovat yleensä myös kattavia, ja niissä annetaan useampia ongelmanratkaisuehdotuksia. Näin on kätevää, kun voi testata useampia juttuja vastausten pohjalta,” kertoo Diop.

Diop myös toteaa, että alun perehdytyksen jälkeen tekninen tuki riittää heille hyvin:

”Suunnitelmissamme on käyttää Seppoa edelleen tulevaisuudessa. Nimenomaan erilaiset kyselyt näyttävät toimivan hyvin, kun ne tehdään Seppo-pelillä.”