Parempaa oppimista Seppo-pelien avulla

Kati Mäkitalo-Siegl, päätti pelillistää opiskelijoiden oppimista Seppon avulla. "Leikillisyys koskee kaikenikäisiä", Mäkitalo-Siegl totesi. Kati Mäkitalo-Siegl on kasvatustieteen professori Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnassa.
Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna

Kasvatustieteen professori

Seppo parantaa opiskelijoiden oppimista Itä-Suomen yliopistossa

Seppoon laadittavat tehtävät voivat olla sisällöllisesti ja kestollisesti erilaisia. Olemme yliopistolla työstäneet tunnin mittaisten pelien lisäksi useamman kuukauden kestäviä pelejä. Niitä opiskelijat ovat voineet suorittaa rauhassa itselleen parhaiten sopivana aikana.

Opiskelijat ovat myös itse laatineet seppoon tehtäviä, joita ovat kokeilleet perusopetuksessa lasten parissa. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Ainekohtaisen oppimisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan käyttö on lisännyt 2000-luvun digitaalisten valmiuksien hallintaa.

Leikillisyyden kautta kynnys kokeilla uusia asioita madaltuu ja ryhmässä tekeminen muodostuu luonnolliseksi osaksi oppimisympäristöä. Tämä pätee kaikenikäisiin.