Pelillistetty kielten oppiminen

Jussipekka Jyväsjärvi on helsinkiläinen peruskoulun opettaja, joka on keksinyt tavan pelillistää kielten oppimista. Jussipekka on pelillistänyt englannin ja saksan opetusta Seppo-alustalla, joka on mahdollistanut pelillistämisen käytön.
Jussipekka Jyväsjärvi, Peruskoulu, Helsinki

Aineenopettaja, Helsinki

Opettaja, joka pelillisti kieltenopettamisen

Omat havainnot, hyvät kokemukset ja oppilailta saatu palaute innostivat jatkamaan. Nykyisin kaikki kotitehtävät hoituvat Seppon kautta.

Mistä kaikki alkoi? Mikä sai Jussipekan alun perin pelillistämään kieltenopettamisen? Millaisia tuloksia pelillistäminen on tuonut?

Pandemia avasi oven pelillistämisen maailmaan

Vuonna 2020 alkanut pandemia johti valtakunnalliseen etäopetusjaksoon. Tämä näkyi myös Jussipekan koulussa. Edessä oli aivan uudenlainen tilanne, jollaista kukaan ei ollut koskaan aiemmin kohdannut. Kahden kuukauden pituiseen etäopetusjaksoon oli löydettävä uudenlaiset keinot – ja nopeasti.

Jo ennen pandemiaa kieltenopettamisessa olivat omat haasteensa. Työssään Jussipekka oli havainnut, että esimerkiksi tasoerot ovat huomattavan suuret. Joillakin oppilailla on haasteita kielellisessä hahmottamisessa.

Myöskään aikaa ei ole paljoa käytettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että toistoa ei pystytä tekemään paljoa. Kuitenkin kertaus on kielten opiskelussa kaiken avain.

 ”Valmiit materiaalit tarjoavat vähemmän toistoa, kuin mitä todellinen tarve olisi,” valottaa Jussipekka.

Sattumalta Jussipekka oli saanut tietää Seppo -pelillistämisalustasta, jossa on mahdollista tehdä pelejä ja käyttää niissä omia materiaaleja.

Monipuoliset ominaisuudet ratkaisivat

Pandemian myötä Jussipekka kiinnostui Seppon tuomista mahdollisuuksista toden teolla. Aluksi hän tutki tarkasti, millaisia ominaisuuksia tämä pelillisyysalusta tarjosi.

”Ilokseni huomasin, että ominaisuudet olivat hyvin monipuoliset,” kertoo Jussipekka.

Pelillistämisalusta on hyvä olla mobiiliyhteensopiva, jotta oppilaat voivat käyttää sitä suoraan kännykällä. Kännykkä löytyy nykyisin melkein jokaiselta ja se on myös käytössä todella kätevä.

Lisäksi käyttö on oltava mahdollisimman intuitiivista ja helppoa. Näin nuorimmatkin käyttäjät voivat opiskella pelien kautta mahdollisimman vaivattomasti.

Kolmantena kriteerinä oli tehtävien luomiseen monipuoliset mahdollisuudet. Seppossa on mahdollista luoda oma peli. Pelissä on tehtäviä, joissa voi hyödyntää omia teksti-, video- tai audiomateriaaleja. Tehtäviin voi lisätä kuvia tai linkkejä.

”Kieltenopettajana minun on otettava huomioon kuullunymmärtämis- ja ääntämisharjoitukset,” toteaa Jussipekka, ”Seppossa kaikki kriteerit täyttyivät.”

Jussipekka ei ollut aikaisemmin käyttänyt Seppoa tai muutenkaan hyödyntänyt pelillistämistä opetustyössään. Pandemian keskellä hän teki päätöksen tehdä kaikki Seppon kautta.

”Hyppäsin heti syvään päätyyn,” myhäilee Jussipekka.

Päätöstä ei ole tarvinnut katua. Etäopiskelujakson aikana oppilaat pystyivät opiskelemaan helposti englantia ja saksaa Seppon kautta. Kun oppilaat pääsivät takaisin kouluihin ja normaaliin opetusrytmiin kiinni, Seppon käyttö jatkui fyysisen opetustyön rinnalla luontevasti.

Alussa opettajalla itsellään meni aikaa pelien ja sisällön luomiseen. Myöhemmin hän on voinut hyödyntää jo kerran luotuja pelejä ja tehtäviä. Kaikkea ei siis ole tarvinnut tehdä uudestaan. Jo kertaalleen tehdyt pelit ovat helpottaneet toisen lukukauden arkea ja siten säästäneet aikaa. Näiden kahden lukuvuoden aikana Jussipekka on luonut jo satoja pelejä.

”Ajattelen, että tämä on niin minulle kuin oppilaille hyödyllinen työkalu, mutta se ei saa olla itsetarkoitus,” täsmentää Jussipekka.

school children looking at a tablet

Kolme pedagogista tavoitetta

Kieltenopettajana Jussipekka käyttää Seppoa ennen kaikkea kotitehtävien laatimiseen. Hän miettii etukäteen, mikä on se yksi asia, mikä tunnilta on jäätävä mieleen. Ottaessaan Seppon käyttöön, hänellä oli pelillistämiselle kolme pedagogista tavoitetta.

1. Kertaaminen

Kielten opiskelussa kertaaminen on tärkeää. Luomalla omat pelit Seppoon, Jussipekka varmistaa, että kertaamiselle on tilaa. Näin oppilaat saavat arvokkaan mahdollisuuden kertaamiseen.

2. Kuullunymmärtämis- ja ääntämisharjoittelut

Perinteisesti kuullunymmärtämis- ja ääntämisharjoittelut ovat tapahtuneet luokassa. Pelillistämisen avulla tähän tuli muutos ja oppilaat voivat nyt harjoitella omassa rauhassaan. Tämä helpottaa etenkin ujompia oppilaita.

3. Kotitehtävät

Jussipekka laati Seppoon kalenterin, josta löytyvät kotitehtävät kätevästi yhdestä paikasta. Näin jokainen löytää läksyt oma-aloitteisesti silloin, kun on ollut poissa tunnilta tai on tullut inhimillinen unohdus. Lapsille, jotka vielä harjoittelevat koulunkäyntitaitoja, kalenteri ja siitä löytyvät kotitehtävät, on ollut hyvä asia.

Jussipekka tarjoaa myös pientä porkkanaa. Mikäli kaikki kotitehtävät on tehty, huomioidaan se koetilanteessa.

”Motivoiminen ja pelillistäminen toimivat,” iloitsee Jussipekka, ”Pedagogiset tavoitteet ovat kaikki täyttyneet.”

Jussipekan havaintojen perusteella pelillistämisen myötä oppilaiden ääntämys on parantunut huomattavasti ja läksyjentekoprosentti on korkea. Seppon käyttö on sujunut pääsääntöisesti hyvin ja oppilaat ovat tykänneet.

Omia tuloksiaan oppilaat eivät voi verrata toisiinsa. Jokainen voi seurata ainoastaan omaa kehitystään.

Jussipekka on todennut Seppon erinomaiseksi työkaluksi kielten pelillistämiseen ja oppilaiden saamiin tuloksiin. Myös hänelle itselleen on tullut yllättäviä hyötyjä.

”Pystyn tarkistamaan, mitä aikaisemmin on tehty ja miten jokin tehtävä on mennyt. Todella kätevää.”

Lopuksi Jussipekka laittaa terveisiä muille opettajille:

”Haluan rohkaista Seppon johdonmukaiseen käyttämiseen. Se avaa monia mahdollisuuksia.”