Miten pelillistämistä voidaan käyttää työpaikalla työntekijöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi?

Oletko koskaan osallistunut yrityskoulutukseen ja sinulla on ollut keskittymisvaikeuksia - oletko tuntenut olosi melko tylsäksi ja uneliaaksi? Tai oletko itse kouluttanut työntekijöitä ja huomannut, miten vaikeaa voi olla pitää ihmiset mukana ja motivoituneina? Silloin pelillistäminen saattaa olla juuri sitä, mitä etsit! Pelillistäminen auttaa motivoimaan ja sitouttamaan ihmisiä. Haluatko tietää, miten ja miksi pelillistämisellä on tällainen vaikutus? Sitten seuraava teksti auttaa sinua valaisemaan asiaa.
Employee engagement | Gamification

Miten pelillistämistä voidaan käyttää työpaikalla työntekijöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi?

Pelillistämisen voima

TalentLMS:n vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan pelillistetty oppiminen työssä johti siihen, että 89 prosenttia työntekijöistä uskoi olevansa tuottavampia ja 88 prosenttia koki olevansa onnellisempia työssään.

Lähde: TalentLMS

Pelillistämisellä voidaan lisätä tuottavuutta ja motivoida ihmisiä. Tähän on kolme hyvin yksinkertaista syytä. Pelaaminen:

  • …tekee ihmisistä tavoitteellisia ja aktiivisia.
  • …edistää itsenäisyyttä
  • …on sosiaalinen

Tarkastellaan näitä syitä tarkemmin.

Pelaaminen tekee ihmisistä tavoitteellisia ja aktiivisia

Oppimisaineisto näyttää olevan mielekkäämpää, kun yritetään aktiivisesti saavuttaa jotakin sen sijaan, että omaksuttaisiin tietoa passiivisesti. Kun yksitoikkoisiin toistuviin tehtäviin lisätään pelielementtejä, ne vaikuttavat kiinnostavammilta. Pelilliset elementit, kuten visuaaliset edistymispalkit, tekevät prosessista palkitsevamman. Suuriin projekteihin on helpompi tarttua, kun ne jaetaan pienempiin osa-projekteihin – esimerkiksi visuaalisesti merkkien tai tasojen avulla. Se helpottaa myös vallan ja vastuun jakamista.

Pelien pelaaminen edistää itsenäisyyttä

Kun pelaamme, olemme vastuussa. Me päätämme, mitä teemme ja miten. Tämä saa meidät seisomaan päätöstemme takana ja opettaa meitä ottamaan vastuuta.

Autonomian tunne vaikuttaa suuresti työhyvinvointiin ja onnellisuuteen työssä.

Oraclen vuonna 2020 tekemässä tutkimuksessa todettiin, että ”Covid-19 on vaikuttanut kielteisesti maailmanlaajuisen työvoiman mielenterveyteen. […] 76 prosenttia ihmisistä uskoo, että yritysten pitäisi tehdä enemmän tukeakseen työvoimansa mielenterveyttä.” Oraclen mukaan se, ettei yritys tue parempaa hyvinvointia ja onnellisuutta työssä, vaikuttaa suuresti työntekijöiden tuottavuuteen ja lojaalisuuteen yritystä kohtaan.

Kun leikitään, johtajana oleminen saa meidät tuntemaan itsemme voimakkaammiksi. Kun voimme visuaalisesti nähdä ja tuntea saavutuksemme ja edistyksemme, uskomme todennäköisemmin omiin kykyihimme. Pelillistäminen mahdollistaa välittömät palkinnot, kuten pisteet, palautteen tai visuaalisen etenemisen, tasoja vaihtamalla. Palaute suoritetuista tehtävistä ja tavoitteista antaa meille tunteen etenemisestä ja saa meidät tuntemaan itsemme paremmin suoritetuiksi.

Mahdollisuus vaikuttaa omiin valintoihin tai suunnitella ja aikatauluttaa työmme lisää autonomian tunnetta – oli se sitten pelillistettyä tai ei.

Pelaaminen on sosiaalista

TalentLMS:n tekemän, oppimisen ja kehittämisen tilaa vuonna 2022 käsittelevän tutkimuksen mukaan vain 32 prosenttia työntekijöistä on erittäin tyytyväisiä yrityskoulutukseen. Useimmat työntekijät toivovat parempaa koulutusta työpaikalla. Tarkasteltaessa sitä, miten koulutusta voitaisiin tehostaa, tutkimuksessa todetaan, että ”ihmiset tekevät kaiken paremmin yhdessä – myös oppimisen”. Siksi ei ole yllättävää, että ”lähes kolmannes tutkituista työntekijöistä sanoo, että koulutuksen tekeminen sosiaalisemmaksi parantaisi työpaikkakoulutuksen tehokkuutta.” (link: Employee learning and development stats: https://www.talentlms.com/employee-learning-and-development-stats)

Leikkiminen on vuorovaikutteista toimintaa. Pelaajat ovat yhteydessä toisiinsa ja peliin. He tekevät ja kokevat jotain yhdessä. Siksi he tuntevat olevansa enemmän yhteydessä aiheeseen ja toisiinsa. Peli tarjoaa mahdollisuuden helpottaa vaikeista aiheista keskustelemista tai vaikeiden ongelmien ratkaisemista.

Pelaaminen on hauskaa. Se lisää tehokkuutta ja tekee tylsistä tehtävistä tai aiheista hauskempia ja sitouttavampi. Pelillistäminen auttaa ihmisiä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

Mutta se ei sovellu kaikille samalla tavalla. Pelillistämismenetelmiä on suunniteltava harkiten, eli jos pelillistämisen nimissä lisätään liikaa kilpailua työkulttuuriin, on vaarana, että ihmiset tuntevat olonsa stressaantuneeksi ja epämukavaksi. Positiivinen kilpailukyky sen sijaan luo jännitystä ja iloa, vaikka kilpailisimme vain itseämme vastaan tai yrittäisimme tulla paremmiksi jossakin asiassa. Tavoitteena on oppiminen. Jos teet sen oikein, saat tiimin, joka on täynnä ihmisiä, jotka haluavat kehittyä työssään ja auttaa toisiaan kasvamaan.

Prosessien ja koulutusten pelillistäminen on helppoa ja edullista

Kun halutaan pelillistää prosesseja ja koulutuksia, pelätään usein, että se vaatii paljon rahaa, aikaa ja vaivaa. Päinvastoin, se on melko helppoa ja edullista. Jo pelkkä olemassa olevien koulutusmateriaalien muokkaaminen innostavampaan muotoon voi tehdä ihmeitä.

Aluksi on hyvä istua alas ja miettiä tavoitteet: Mikä ongelma sinun on ratkaistava ja missä pelillistäminen voi auttaa? Pelistä on yleensä apua silloin, kun halutaan parempaa sitoutumista tai sitoutumista, mutta myös silloin, kun yritys haluaa paremmin ymmärtää tai hyödyntää henkilöstön hiljaisia tietoja ja taitoja.

Kun tavoitteet ovat selvät, on aika alkaa miettiä keinoja ja menetelmiä. Peliprojekti on kuin mikä tahansa projekti. Tarvitaan hyvää suunnittelua, projektinhallintaa sekä joitakin menetelmiä ja tarkistuspisteitä, joiden avulla voidaan mitata, miten tavoitteet on saavutettu.

Onnistumisen mittaamiseen henkilöstö on yleensä paras resurssi. Kerää palautetta ja kerää inspiraatiota. Kysy kysymyksiä heti alussa. Pyydä tarvittaessa apua ja käytä oikeita työkaluja, ja pelillistämisen hyödyt ovat palveluksessasi heti alusta alkaen.

Yrityksesi koulutuksen pelillistäminen työntekijöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi ei ole vaikeaa. Muista kuitenkin, että onnistuneiden peliprojektien suunnittelu vaatii suunnittelua aivan kuten mikä tahansa muukin projekti.

Parhaimmillaan peli voi sitoa yrityksesi ja henkilöstön tavoitteet yhteen, vahvistaa pelaajien kokemusta itsestään ammattilaisina ja lisätä heidän itseluottamustaan sekä ryhmähenkeä. Oikein toteutettuna pelillistäminen työpaikalla voi johtaa parempaan työilmapiiriin, lisätä työntekijöidesi hyvinvointia ja parantaa tiimisi yhteistyötä. Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät, jotka luottavat itseensä ja muihin, ovat tuottavampia ja tuovat yrityksellesi enemmän lisäarvoa.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää pelillistämisestä työssä, lue lisää mitä ratkaisuja Seppo tarjoaa.