Työhön perehdytys ─ Miten perehdyttää onnistuneesti?

Kuvittele tilanne, jossa yritykseenne tulee kerralla kymmeniä, uusia kesätyöntekijöitä ja edessä on työhön perehdytys. Uusille työntekijöille on varattu työnohjaaja, mutta aika ei riitäkään perusteelliseen opastukseen. Työhön perehdytys jää puolitiehen, kun työntekijät laitetaan heti hommiin...
onboarding

Työhön perehdytys ─ Miten perehdyttää onnistuneesti?

Tämä tarina on kuvitteellinen, mutta silti valitettavan totta monissa työpaikoissa. Työhön perehdytys hoidetaan hutiloiden tai vielä pahempaa: sitä ei tehdä ollenkaan.

Yrityksellä on tällöin peiliin katsomisen paikka.

Huono perehdytys tai sen puuttuminen voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa työturvallisuuden tai jopa karkottaa työntekijät. Työt eivät suju, tulee virheitä, stressikäyrä nousee ja kellään ei ole kivaa. ”Vasemmalla kädellä” tehty perehdytys ei nosta työnantajamielikuvaa, jolloin yrityksen maine työnantajana saattaa saada kolauksen. Huono perehdytys tai sen puuttuminen kääntyvät yritystä itseään vastaan.

Hyvä rekrytointikokemus voidaan pilata huonolla tai puutteellisella perehdytyksellä. Se voi tulla yritykselle todella kalliiksi, jos rekrytointiin käytetyt työtunnit valuvat ”kankkulan kaivoon” ja työntekijä irtisanoutuu. Miten kalliiksi se tulee, riippuu monista muuttuvista tekijöistä. Kustannukset voivat tulla moninkertaisiksi rekrytoinnin suoriin kustannuksiin.

Miksi työhön perehdytys on tärkeää?

Moni meistä tietää, miten jännittävä ensimmäinen työpäivä ja -viikko ovat. Perhoset liitelevät vatsassa ja kaikki on aivan uutta. Alussa tulee paljon informaatiota ja uusien asioiden opettelua.

Jotta uusi työ alkaisi mahdollisimman helposti ja kivuttomasti, kannattaa perehdyttämiseen panostaa. Niin kuin kaiken uuden äärellä, eteen tulee taatusti pulmia. Perehdytyksellä vältetään pahimmat karikot ja samalla se tuo mukanaan monenlaista hyötyä.

Hyvä perehdys hyödyttää yritystä seuraavasti:

 • positiivinen asenne yritystä kohtaan kasvaa
 • työnantajamielikuva nousee
 • työntekijä saa tiedot työn hoitamiseksi
 • vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin
 • työturvallisuus paranee
 • työntekijä osaa toimia erilaisissa tilanteissa
 • talon tavat tulevat tutuiksi
 • sitouttaa työntekijää

Työhön perehdytys on työnantajan vastuulla ja myös työturvallisuuslaki velvoittaa tähän. Työntekijän on tiedettävä, miten esimerkiksi työkoneita käytetään turvallisesti. Työhön perehdytys on jokaisen työntekijän oikeus. Myös silloin, vaikka kyseessä olisi lyhyt työsuhde kuten keikka- tai kesätyö.

Työhön perehdytys on erityisen tärkeää nuorille työntekijöille, jotka ovat ottamassa ensiaskeleitaan työelämässä. Kun nuori saa hyvän, positiivisen kokemuksen ensimmäisestä kesätyöstään, se kannustaa jatkamaan työelämässä.

Työhön perehdytyksellä on tässä iso rooli. Rekrytointiprosessi, ensimmäinen työpäivä ja -viikko sekä työhön perehdytys ovat ensikokemuksia, joista nuorelle muotoutuu kuva itse työelämästä. Jokainen kokemus vaikuttaa, hyvässä ja pahassa.

Työhön perehdytys ja sen merkitys korostuvat niin ikään etätyössä. Varsinkin niille etätyöläisille, jotka eivät ole fyysisesti läsnä työyhteisössään. Kynnys pyytää apua on suuri, varsinkin uutena työntekijänä.

Millainen on onnistunut työhön perehdytys?

Jokaisella yrityksellä kannattaa olla oma perehdytyssuunnitelma. Varsinkin etätyössä perehdytyssuunnitelma on tarpeellinen ja sillä seurataan, miten työhön perehdytys edistyy. Se ei itsessään takaa onnistunutta perehdytyskokemusta. Suunnitelma voi sisältää vanhentunutta tietoa tai se jää jostain syystä toteutumatta.

Onnistuessaan perehdytys saa työntekijän tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Ensivaikutelmalla on väliä ja onnistunut perehdytys kruunaa hyvän rekrytointiprosessin. Se viestii arvostuksesta uutta työntekijää kohtaan ja antaa hyvän ensivaikutelman. Esimerkiksi se, että hankitaan kulkuluvat, laitetaan työpiste valmiiksi ja ollaan yhteydessä jo ennen työpäivää, luovat positiivisen kuvan.

Työhön perehdys erottaa jyvät akanoista

Työnantaja voi uuteen työhön perehdyttämisellä luoda ikimuistoisen ja positiivisen kokemuksen työntekijälle. Työhön perehdytys voikin olla mahdollisuus luoda erilainen ja vaikuttava elämys. Yritys voi todella erottautua edukseen yksinkertaisesti panostamalla hyvään perehdytykseen.

Esimerkiksi Erika Leino sai uudessa työssään Nuorten Akatemialla hyvän perehdytyksen. Uuteen työhön perehtyminen oli erilainen, sillä se poikkesi hänen aikaisemmista kokemuksistaan.

Mutta miksi juuri tämä työhön perehdytys oli niin erilainen?

Siinä oli mukana Seppo osana perehdyttämisprosessia.

Lue lisää: Seppo lanseeraa täysin uudenlaisen palvelun yrityskoulutusmarkkinoille — Seppo

Heti työsuhteen alussa Erika pääsi käyttämään Seppoa, jonne Nuorten Akatemia oli tehnyt pelin osana perehdytysprosessia. Näin uuteen työhön perehtyminen onnistui uudella ja hauskalla tavalla, pelaamalla.

─ Sain tunnukset Seppoon ja sain vapaasti käyttää sitä. Oli tosi kiva, kun sai tehdä omaan tahtiin. Se oli vapaampaa ja rennompaa. Tämä oli ensimmäinen kertani, kun mukana oli pelillinen, sähköinen perehdytys, kertoo Erika.

Monilla työpaikoilla työhön perehdytys tapahtuu niin, että laitetaan suoraan töihin. Sähköinen perehdytys pelin kautta on jotain avain uutta ja erilaista.

Koko Erikan työhön perehdytys ei ollut Seppossa, vaan se oli osa prosessia. Erilainen perehdys ja siinä käydyt asiat jäivät mieleen paremmin. Konkreettisesti Seppo auttoi työhön perehdytyksessä siten, että perusasioita ei tarvinnut käydä erikseen ohjaajan kanssa.

Erika pystyi tekemään Seppossa tehtäviä rauhassa, omaan tahtiin. Näin informaatiota ei tullut kerralla liian paljoa. Toisaalta tehtäviin tuli myös paneuduttua paljon syvällisemmin, kun piti miettiä vaikkapa tavoitteita.

─ Seppo on selkeä, helppokäyttöinen ja hauska. Uusia tehtäviä tuli lisää sitä mukaa, kun tein niitä, kuvailee Erika.

Työhön perehdytys pelin kautta

Seppon avulla varmistetaan, että kaikki tärkeät asiat tulevat esille. Perehdyttäjä pystyy seuraamaan työntekijän edistymistä ja siten varmistumaan, että kaikki asiat tulevat läpikäydyiksi. Työntekijälle on mahdollista antaa palautetta ja innostaa häntä jatkamaan.

Käytännössä Seppo mahdollistaa perusasioiden opettamisen pelin kautta uusille työntekijöille. Jos kesätyöntekijöitä on useampi, jopa kymmeniä, helpottaa Seppo työhön perehdytystä huomattavasti.

Tällöin ohjaajan omaa aikaa ei pala siihen, että käy jokaisen kanssa asioita läpi. Työhön perehdyttämistä voidaan näin automatisoida ja siten säästää aikaa (ja rahaa). Samalla työntekijälle luodaan ikimuistoinen työhön perehdytys ja kokemus.

─ Seppo sopii mihin vain tilanteeseen, jos vain osaa rakentaa sen oikein, vinkkaa Erika.

Yritys suunnittelee itse pelin ja voi hyödyntää omia materiaaleja. Yhtäkkiä tylsä diaesitys muuntuu vuorovaikutteiseksi peliksi. Peli on tehokas keino aktivoida ja saada ihmiset toimimaan. Perehdytyksestä tulee uudenlainen ja hauska kokemus Seppon avulla.

Kuka tahansa voi rakentaa pelin, sillä Seppo on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi. Vain mielikuvitus on rajana pelin suunnittelussa. Oman pelin suunnitteluun saa tarvittaessa apua.

Yrityksen pitää joka tapauksessa suunnitella työhön perehdyttäminen. Työhön tarvitaan perehdyttämismalli, joka toimii juuri omassa yrityksessä ja sopii omiin tarpeisiin. Tähän Seppo on loistava työkalu, sillä se on täysin muokattavissa omiin tarpeisiin.

─ Tämä on innovatiivinen tapa perehdyttää. Suosittelen kaikille, jotka tarvitsevat perehdytystä, kertoo Erika omasta käyttäjäkokemuksestaan hymyillen.

Yritys pystyy erottautumaan Seppon avulla ja tekemään pesäeron kilpailijoihin. Työhön perehdytys pelin kautta on elämys, uudenlainen ja yllättävä perehdyttämiskokemus.

Uuteen työhön perehtyminen Seppon avulla:

 • Helppokäyttöinen ja selkeä
 • Räätälöitävissä yrityksen omiin tarpeisiin
 • Automatisoi työhön perehdytystä
 • Sähköinen perehdytys sopii etätyöntekijöille
 • Uudenlainen ja hauska tapa oppia ja tutustua yritykseen
 • Tehokas tuki

Kiinnostaako pelillisyyden hyödyt prehdytyksessä? Lue lisää sivuiltamme: Linkki