Mitä on pelillistäminen? Esimerkkejä ja kuinka hyödyntää sitä

Pelillistäminen alkaa olla pikku hiljaa jo tuttu termi monelle. Siihen kuitenkin liittyy vielä monenlaisia mielikuvia ja emme aina puhu samasta asiasta puhuessamme pelillistämisestä.
Gamification

Mitä on pelillistäminen? Esimerkkejä ja kuinka hyödyntää sitä

Monella on pelillistämisestä mielikuva, että se on vain sellaista hassuttelua ja leikkimistä, mikä ei pidä paikkaansa. Pelillistämisessä kyse on aina käyttäjän sitoutumisen, kokemuksen tai aktivoinnin parantamisesta kohteesta riippuen. Hauskuus voi olla yksi keino lisätä tätä, mutta se ei ikinä ole tavoitteena.

Pelillistämistä on ollut jo pitkään käytössä markkinoinnissa. Yhä useampi yritys on havahtunut sen tuomiin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, jolloin pelillistäminen työelämässä on saanut jalansijaa.

Mutta mitä on pelillistäminen? Miksi se on yhä suositumpaa? Ja kuinka hyödyntää pelillistämistä? Tässä artikkelissa vastaamme muun muassa näihin kysymyksiin, joten jatka lukemista.

Mitä pelillistäminen on?

Pelillistäminen määritelmä voi yksinkertaisimmillaan olla se, että asioista tehdään pelien kaltaisia. Pelillistäminen on sitä, että peleistä tuttuja mekaniikkoja ja elementtejä käytetään erilaisissa ympäristöissä tavoitteena oppia jokin konkreettinen asia.

Virallisemman määritelmän mukaan pelillistäminen tarkoittaa tarkoituksellista prosessia, jossa käytännössä mikä tahansa toiminta, tuote, palvelu tai organisaatio muunnetaan sellaiseksi, joka tarjoaa samanlaisia positiivisia taitoja, kokemuksia ja käytäntöjä kuin peleissä. Sen tarkoituksena on helpottaa muutoksia niin käyttäjissä kuin kognitiivisissa prosesseissa.¹

Pelillistäminen englanniksi on gamification. Kautta aikojen pelit ovat innostaneet ihmisiä ja niihin suhtaudutaan suurella intohimolla ympäri maailman. Pelejä ovat videopelit, mutta myös perinteisemmät lauta- ja korttipelit. Mukaan luettuna ovat myös erilaiset joukkueurheilupelit, kuten jalkapallo. Pelkästään videopelejä pelaa jopa 40 % koko maailman väestöstä.²

Kun lasketaan mukaan reality-ohjelmien katsojat osallisina pelaamiskokemusta, kuten Haluatko miljonääriksi? tai muut visailut, nousisivat pelaajaluvut huomattavasti korkeammiksi. Sillä kukapa meistä vain katsoo visailuja testaamatta omaa tietämystään?

Pelillistämisen ja pelin ero kiteytetysti on se, että pelit pyrkivät viihdyttämään, kun taas pelillistämisessä on jokin tavoite. Ne eivät siis ole sama asia, vaikka molemmat hyödyntävät samoja elementtejä, kuten tarinankerrontaa, pisteitä ja tavoitteita.

Pelillinen tekeminen on ihmisille ominaista toimintaa. Siksi myös pelillistäminen toimii kaikenikäiselle ja se sopii moneen ympäristöön ja käyttötarkoitukseen. Vain pelin sisällöllä ja tavoitteilla on merkitystä.

Pelillistämisen voima on huomattu markkinoinnissa, jossa se on jo arkipäivää. Esimerkiksi erilaiset bonusjärjestelmät tai asiakastasot ovat pelillistämistä. Ne sitouttavat ja ohjaavat toimintaan.

Pelillistämisessä on aina jokin konkreettinen tavoite, johon pyritään. Yleensä se on opettaminen ja pelillistäminen tekee siitä kiinnostavaa. Hauskuus voi olla yksi elementti pelillistämisessä, mutta ei itsetarkoitus.

Pelillistäminen on vuorovaikutteista, aktiivista ja sitouttaa oppimiseen, jolloin se ei ole yksisuuntaista oppimista. Esimerkiksi liikunnan pelillistäminen onnistui Pokemon GO:lta, kun se pelillisti liikkumisen ja sai lapset ja nuoret liikkeelle.

Pelillistämisessä palkitaan edistymisestä ja tavoitteisiin pääsystä. Ihmiset toimivat monesti näin arjessakin. Viikonloppuna he saattavat palkita itseään vaikkapa jollakin herkulla tai lapsi saa taskurahaa, kun osallistuu kotitöihin. Ja se toimii.

Pelillistäminen itsessään ei ole siis mikään uusi juttu. Keinot ovat vain muuttuneet. Nykyisin teknologia antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia pelillistämiseen.

Pelillistäminen työelämässä

Pelillistämistä hyödynnetään työelämässä eri aloilla. Se sopii yrityksille, jotka haluavat motivoida työntekijöitään ja tehdä asioita uudenlaisella, innostavalla tavalla. Yleensä pelillistäminen otetaan myönteisesti vastaan, koska peleihin liittyy positiivinen lataus. 

Henkilökunnalta voi toki kysyä, mitä mieltä he ovat ja millä tavalla he haluaisivat oppia. Silloin on mahdollista löytää uusia ideoita. Jotta uutta voi oppia, tarvitaan siihen myös omaa halua. Muutoksiin ja uudistuksiin tarvitaan ihmiset organisaation sisällä. Toisaalta pelillistämisen avulla johonkin asiaan voi syttyä motivaatio, esimerkiksi kilpailun kautta. Siinä on mahdollista saada oivalluksia.

Miten työn pelillistäminen näkyy? Yritykset käyttävät pelillistämistä monipuolisesti. Pelillistäminen esimerkkejä ovat muun muassa työhön perehdytys, rutiininomaiset toimet, uusiin työkavereihin tutustuminen, työkalujen käyttöönotto, asian tai prosessin tehostaminen, työhyvinvoinnin ja motivoinnin parantaminen tai uudenlaisen strategian jalkauttaminen.

Yksinkertaisimmillaan pelillistäminen voi olla esimerkiksi PowerPoint -esityksen saaminen kiinnostavampaan muotoon. Pelillistäminen aktivoi ihmiset uudenlaisella tavalla, jolloin luennosta tulee mukaansatempaava ja vuorovaikutteinen. Pelillistäminen mullistaa perinteiset luennot, joissa luennoitsija on ollut tavallisesti äänessä. Vain taivas (ja mielikuvitus) on rajana pelillistämisen hyödyntämisessä työpaikoilla.

 

Pelillistämisen hyödyt yrityksille

Pelillistämisestä on tullut yhä suositumpaa, eikä ihme. Mitä hyötyä pelillistäminen tuo? Ensinnäkin oppiminen pelillistämisen kautta koetaan paljon kiinnostavammaksi ja innostavammaksi. Se saa aikaan positiivisen WOW-efektin, sen maagisen hetken, jolloin henkilö yllättyy myönteisesti. Ja se on hyvä lähtökohta mille tahansa tilaisuudelle.

Pelillistämisen kautta kaikki pääsevät ikään kuin kuskin paikalle, sillä siinä jokaisen on oltava aktiivinen. Pelaajille jää vaikuttavia muistijälkiä. Tehtävänä voi olla vaikka yrityksen arvojen sanoittaminen räpin tai runon muotoon. Silloin ne jäävät ihan eri tavalla mieleen, kuin jos ne kuulisi luennolla.

Omasta tekemisestään saa nopeasti palautetta, joka puolestaan innostaa jatkamaan. Se on siis vuorovaikutteista. Näin se voi lisätä motivaatiota ja tuoda oivalluksia. Pelillistäminen on tehokas tapa oppia uutta. 

Työnantaja voi hyödyntää sitä heti työsuhteen alussa. Tai jos uusia työntekijöitä on kerralla paljon, pelillistämisen avulla oppiminen helpottuu ja sujuu nopeasti. Samalla perehdyttäjän omaa aikaa säästyy. Hän myös näkee jokaisen edistymisen pelissä ja pystyy antamaan palautetta.

Pelillistäminen tekee oman etenemisen ja kehittymisen näkyväksi. Se on yksi merkittävimpiä pelillisyyden elementtejä. Kehitystä voidaan näyttää pelissä esimerkiksi pisteiden tai tasojen avulla (Level up, congratulations!) tai yksinkertaisimmillaan sillä, että tekemättömät tehtäväpisteet muuttavat väriä tai muotoa. Kun oma tekeminen ja onnistuminen visualisoidaan, tulee pelaajalle motivaatiota jatkaa.

Tarinankerrontaa voidaan käyttää pelillistämisessä esimerkiksi hyppäämällä toiseen rooliin ja ratkomalla muiden ongelmia. Tämä lisää empatiakykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelillistäminen antaa tilaa luovuudelle. Siinä voidaan hyödyntää vaikka ulkorakennuksia, jolloin saadaan samalla happihyppely ja mieli virkistyy. Video, ääni ja kuva antavat viestinnälle uusia ulottuvuuksia.

Pelillistäminen hyödyt pähkinänkuoressa:

✔ vuorovaikutus ─ tehtävistä saa palautetta ja se innostaa jatkamaan

✔ oma aktiivisuus, jolloin jää vaikuttava muistijälki

✔ oppiminen uudella tavalla on tehokasta ja innostavaa

✔ myönteinen työnantajamielikuva vahvistuu

✔ oma edistyminen ja kehittyminen näkyvät selvästi, jolloin motivaatio kasvaa

✔ ketterä tapa opettamiseen

Pelillistäminen tuo mukanaan jännitystä, vuorovaikutusta sekä onnistumisen ja osaamisen tunteita, joihin sen vaikuttavuus perustuu. Pelillistäminen mahdollistaa näiden  kokemisen ja ne jäävät mieleen.

Kiinnostaako pelillisyyden hyödyt prehdytyksessä? Lue lisää sivuiltamme: Linkki


Lähteet: 

1. Gamification – Hamari – – Major Reference Works – Wiley Online Library

2. Gaming: Study reveals how much of the global population now plays video games | GiveMeSport

3. Pelillistäminen tuo lisäpotkua työhön ja elämään | TEK